ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Новини

«Акредитація освітньої програми – це процес перевірки та аналізу інформації, що міститься у самоаналізі (Self-Assessment Report - SAR) та інших документах, а також отриманої під час інтерв'ю з представниками закладу вищої освіти, що ґрунтується на фактичних даних та включає вивчення будьяких питань, які стосуються якості оцінюваної програми і шляхів її покращення». (Методичні рекомендації щодо акредитації освітніх програм)

Метою акредитації є:
  • підтвердження відповідності освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою критеріям;
  • надання рекомендацій та консультацій закладам освіти щодо вдосконалення освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою;
  • надання усім заінтересованим сторонам інформації про освітню програму, освітню діяльність за цією програмою (у тому числі наукові здобутки), ефективність процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за освітньою програмою;
  • посилення довіри до вищої освіти в Україні;
  • сприяння інтеграції українських закладів освіти до Європейського простору вищої освіти.

ДОВОЛІ ДОВГИЙ І В МІРУ СКЛАДНИЙ ШЛЯХ ПРОЙДЕНО УСПІШНО.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України підтвердив відповідність своєї освітньо-наукової програми та освітньої діяльності за усіма критеріями, пройшов акредитацію та отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю «132 Матеріалознавство».
Ідентифікатор освітньої програми ЄДЕБО 38789 /132 Матеріалознавство.

ВІТАЄМО УСІХ ХТО, ДОЛУЧИВСЯ ДО ЦІЄЇ РОБОТИ!

З 22 по 24 вересня 2021 року відбулася Міжнародна конференція молодих науковців з матеріалознавства та інженерії поверхні (International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering MSSE2021), організована Радою молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (ФМІ НАН України).

Метою проведення даної конференції було підтримка молодих науковців, спеціалістів та аспірантів ФМІ НАН України та інших наукових і навчальних установ у підвищенні їх професійної кваліфікації та наукового рівня, а також обмін ідеями та підходами, апробація нових наукових результатів, набуття досвіду публічного викладу та захисту основних положень наукових досліджень.

Тематика конференції охоплювала 4 напрямки: “Fracture Mechanics and Strength of Materials”, “Corrosion Protection of Materials”, “Modern Problems of Materials Science”, “Information and Diagnostic Systems”.

Конференція проходила у Львівському палаці мистецтв за підтримки дирекції Фізико-механічного інституту (ФМІ) ім. Г.В. Карпенка НАН України, Профкому ФМІ; ДП ІЦ «Техно-Ресурс», ДМП «Газотермік», ДП ІЦ «Львівантикор», Компанія «Електро» та Корпорація «Енергоресурс-інвест». Окремо варто відзначити, що захід пройшов за підтримки Львівської міської ради та Львівського конференц-бюро і дофінансовувався в рамках програми «Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові».

В роботі MSSE2021 взяли участь молоді науковці та спеціалісти з України – Києва, Дніпра, Харкова, Львова тощо, та з-за кордону, а саме: Сполучених Штатів Америки, Мексики, Польщі, Франції та Іран. Загалом молоді вчені представили 24 вітчизняні та 9 зарубіжних академічних, університетських, науково-дослідних установ та центрів.

Конференція продемонструвала високий науковий та науково-технічний рівень молодих науковців, зафіксувала найважливіші наукові досягнення у ділянках з проблематики конференції. Успішне проведення конференції свідчить про її актуальність і велике значення.

Більше фотографій із заходу доступні за посиланням: https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G4k7gS5dstgJQYpthPohGtmnq5LddzuD

 

 

22 вересня 2021 року в Палаці мистецтв у Львові під егідою Ради молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України розпочала свою роботу «Міжнародна конференція молодих науковців з матеріалознавства та інженерії поверхні» (International Young Scientists Conference on Material Science and Surface Engineering)

Метою цього заходу є підтримка молодих науковців і спеціалістів із наукових установ та закладів вищої освіти України для підвищення їхнього наукового рівня й для обміну ідеями та підходами, а також апробація нових наукових результатів, набуття досвіду публічного викладу і захисту основних положень роботи.

Програма конференції передбачає секційні усні виступи, онлайн та офлайн доповіді, що охоплюють такі напрями наукових досліджень: механіка руйнування та міцність матеріалів; захист матеріалів від корозії; сучасні проблеми матеріалознавства; інформаційні та діагностичні системи. Робочі мови: англійська й українська.

Відкрив конференцію і виступив з вітальною промовою член-кор. НАН України, керівник семінару молодих учених: «Наукові школи ФМІ – естафета поколінь», завідувач відділу водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, доктор хімічних наук, професор Ігор Завалій.

Із побажанням плідної роботи до учасників MSSE2021 звернувся Голова Ради молодих науковців і спеціалістів ФМІ НАН України Юрій Канюк.

Конференція продовжить роботу до 24 вересня у змішаному форматі онлайн та офлайн. Програму конференції та інші актуальні матеріали перегляньте за посиланням: https://www.ipm.lviv.ua/msse2021/index.php.  Матеріали конференції буде надруковано у збірнику тез, а також в журналі «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (англійське видання «Materials Science», 2019 IF= 0.748) та у збірнику «Відбір і обробка інформації».

Організатор: РМНС ФМІ НАН України 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »