ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Лабораторія № 11

Сертифікаційних випробовувань протикорозійних ізоляційних покрить трубопроводів

КРЕДО ЛАБОРАТОРІЇ:

 • сертифікація матеріалів і покривів, розроблення нових ізоляційних матеріалів; розроблення методів прогнозування довговічності та прискореної оцінки захисних властивостей покривів, розроблення нормативної документації у даній галузі.

Основні види діяльності лабораторії:

 • сертифікаційні випробування вітчизняних та імпортних плівкових, полімерних, лакофарбових, мастикових, протикорозійних покриттів та теплоізоляційних матеріалів, які використовуються в народному господарстві для захисту від корозії;
 • апробація нових матеріалів і конструкцій покрить;
 • консультації, експертиза нормативно-технічної документації, видача заключень на використання матеріалів;
 • участь у проведенні технічного нагляду виробництва матеріалів, контрольні та приймальні випробування покрить на об’єктах;
 • розробка та погодження технічних умов і стандартів на матеріали;
 • розробка методик випробувань матеріалів, передача замовникам копій розроблених лабораторією методик, технічних умов, стандартів та інших нормативних документів на теплоізоляційні та протикорозійні матеріали;
 • дослідження фізико-механічних та захисних властивостей матеріалів, участь в розробці нових протикорозійних матеріалів та покрить.

Склад відділу:

Черватюк Володимир Арсенович

завідувач лабораторії, к.т.н., ст.н.с.

(032) 263-40-66 (032) 229-69-18 valdars@i.ua

Публікації

 1. Протикорозійний матеріал на основі швидкотвердної бітумно-латексної емульсії, Заявка № а 201312497, Висновок про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи від 30 квітня 2015р.
 2. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Захисні властивості систем покривів на основі швидкотвердних бітумно-латексних емульсій для протикорозійного захисту трубопроводів та об’єктів нафтогазового комплексу (Фізико-хімічна механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. спец. випуск № 10, 2014, 1том. С.245-249)
 3. V. A. Chervatyuk, I. M. Kushnir Anticorrosion Coatings based on a Water-Bitumen-Polymeric Composite with High Rates of Formation (Materials Science November 2013, Volume 49, Issue 3, pp 404-407)
 4. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Протикорозійні покриви на основі водної бітумно-полімерної композиції з великою швидкістю формування (Фізико-хімічна механіка матеріалів, №3, 2013, С.110-113)
 5. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір, О.Є.Волліс Система антикорозійного покриття на основі бітумно-полімерної композиції (Вісник НУ «Львівська політехніка», «Хімія, технологія речовин та їх застосування», № 761, видавництво НУ «Львівська політехніка», Львів-2013р.-С.261-264)