ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 2

Акустичних методів та засобів технічної діагностики

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • розвиток методів акустичної та магнетоакустичної емісії для наукових досліджень і технічного діагностування та методів ультразвукового неруйнівного контролю;
 • створення засобів для реалізації акустичних методів технічного діагностування у реальних умовах експлуатації виробів та інженерних об’єктів;
 • встановлення закономірностей та механізмів експлуатаційної деградації матеріалів та характеристик роботоздатності елементів конструкцій за сумісної дії корозивно-наводнювальних середовищ і механічного навантаження;
 • розроблення механіко-електрохімічних методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій.

Склад відділу:

Почапський Євген Петрович

завідувач відділу, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-65-46 (032) 229-63-51 (032) 229-65-46 pochapskyy@ipm.lviv.ua

Скальський Валентин Романович

провідний науковий співробітник, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф.

(032) 263-62-64 (032) 229-67-88 skalsky.v@gmail.com

Андрейків Олександр Євгенович

провідний науковий співробітник, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф.

(032) 229-65-06 andreykiv@ipm.lviv.ua

Рудавський Денис Володимирович

старший науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-63-51 rudavskyy@gmail.com

Клим Богдан Петрович

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-63-51 klymboh@gmail.com

Станкевич Олена Михайлівна

провідний науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-68-75 stan_olena@yahoo.com

Мокрий Олег Мирославович

провідний науковий співробітник, д.т.н., доцент

(032) 229-63-51 mokomo2323@gmail.com

Семак Петро Михайлович

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-20 semakpetro@gmail.com

Долінська Ірина Ярославівна

старший науковий співробітник, д.т.н.

(032) 229-68-75 ira_dolinska@ukr.net

Канюк Юрій Ігорович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-68-75 kaniukyurii@gmail.com

Окрепкий Юрій Степанович

науковий співробітник, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-63-51 yuriy.okrepkyy@fuchs-oil.com.ua

Романишин Ігор Михайлович

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с

(032) 229-63-51 romanyshyn@ipm.lviv.ua

Мельник Наталя Петрівна

молодший науковий співробітник

(032) 229-68-75 melnyk_natalija@ukr.net

Толопко Ярослав Дмитрович

головний інженер

(032) 229-65-20 ytolopko@ipm.lviv.ua

Великий Петро Пилипович

головний технолог

(032) 229-65-20

Долішній Петро Михайлович

головний конструктор

(032) 229-65-20

Савицький Василь Михайлович

провідний інженер

(032) 229-65-20

Карпів Богдан Васильович

провідний інженер

(032) 229-65-20

Фото розробок та обладнання

Монографії:

 1. Гудрамович В.С., Скальський В.Р., Селіванов Ю.М. Голографічне та акустико-емі­сійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів – Львів: Простір-М. – 2017. – 492 с.
 2. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 5.: Акустичні методи контрою деградації матеріалів і дефектності елементів конструкцій / Скальський В.Р., Карпаш О.М., Кошовий В.В., Недосєка А.Я., Станкевич О.М. – Львів: Простір-М, 2017. – 412 с.
 3. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 8.: Методи оцінювання залишкової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю / Андрейків О.Є., Пустовий В.М., Рудавський Д.В., Долінська І.Я., Семенов П.О. – Львів: Простір-М, 2017. – 460 с.
 4. Андрейків О.Є. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, І.Я. Долінська. – Львів: : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
 5. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 7.: Інформаційні технології неруйнівного контролю / Яворський І.М., Почапський Є.П., Воробель Р.А., Русин Б.П. – Львів: Простір-М, 2018. – 508 с.

Патенти

 1. Мокрий О.М., Муравський Л.І. Оптичний спосіб визначення локальної швидкості поверхневих акустичних хвиль. Патент на корисну модель №114501 від 10.03.2017.
 2. Скальський В.Р., Мокрий О.М. Спосіб визначення швидкості акустичних хвиль в твердих тілах із урахуванням впливу акустичного контакту. Патент на корисну модель № 119902 від 10.10.2017
 3. Скальський В.Р., Мокрий О. М., Рудавський Д.В., Канюк Ю.І. Спосіб визначення швидкості поверхневих акустичних хвиль на неплоскій поверхні твердого тіла. Патент на корисну модель №130511 від 10.12.2018

Публікації

 1. Stankevych O., Skalsky V. The vibration of a half-space due to a buried mode I crack opening // Wave Motion. – 2017. – 72. – P. 142–153.
 2. KOlexandr Andreikiv, Valentyn Skalskyi, Iryna Dolinska Influence of corrosive-aggression medium on the residual resource of annular wheel of steam turbine under variable loads. International Journal of Modern Studies in Mechanical Engineering. 2017. Vol. 3. No 4. Р. 39–43.
 3. Valentyn Skalskyi, Olexandr Andreikiv, Iryna Dolinska Assessment of subcritical crack growth in hydrogen-containing environment by the parameters of acoustic emission signals. International Journal of Hydrogen Energy. 2018. Vol. 43. Р. 5217–5224.
 4. Skalskyi V., Makeev V., Stankevych O., Pavlychko R. Features of fracture of prosthetic tooth-endocrown constructions by means of acoustic emission analysis // Dental Materials. – 2018. – 34(3). – P. e46–e55.
 5. Skalskyi V., Stankevych O., Dubytskyi O. Estimation of effect of hydrogen on the parameters of magnetoacoustic emission signals // Journal of Magnetism end Magnetic Materials. – 2018. – 454. – P. 375–385.