ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Дирекція інститут

Назарчук Зіновій Теодорович

Директор, д. ф.-м. н., професор, академік НАН України

(032) 263-30-88 (032) 229-62-59 zinoviy.nazarchuk@gmail.com

Хома Мирослав Степанович

Заступника директора з наукової роботи, доктор техн. наук, професор, член-кореспондент НАН України

(032) 263-11-57 (032) 229-67-67 khomams@gmail.com

Андрейко Ігор Михайлович

Заступник директора з НТП, к.т.н., ст.н.с.

(032) 263-13-82 (032) 229-66-18 andreiko@ipm.lviv.ua

Корній Валентина Василівна

Учений секретар к.т.н., ст.н.с.

(032) 263-70-49

(032) 229-64-87

valia@ipm.lviv.ua valia.korniy@gmail.com