ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 6

Корозії та протикорозійного захисту

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • вивчення механізмів та кінетики корозивного та корозивно-механічного пошкодження металів в агресивних середовищах, у т.ч. сірководневих; оцінювання роботоздатності металевих елементів обладнання енергетики, нафтогазовидобувної, хімічної та переробної промисловостей;
 • розроблення нових корозійностійких матеріалів і методів їх захисту шляхом інгібування робочих середовищ; створення протикорозійних металевих і полімерних покриттів, герметиків і мастил.

Склад відділу:

Корній Сергій Андрійович

в.о. завідувача відділу, д.т.н., с.н.с.

(032) 263-80-96 (032) 229-67-68 korniy_sergiy@ukr.net

Похмурський Василь Іванович

головний науковий співробітник, д.т.н., проф., чл.-кор. НАНУ

(032) 263-15-77 (032) 229-63-53 pokhmurs@ipm.lviv.ua

Хома Мирослав Степанович

головний науковий співробітник, д.т.н., проф., чл.-кор. НАНУ

(032) 263-11-57 (032) 229-67-67 khomams@gmail.com

Зінь Іван Миколайович

провідний науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-62-44 ivan.zin2050@gmail.com

Винар Василь Андрійович

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-66-61 vynar.va@gmail.com

Слободян Звеномира Володимирівна

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-65-17 zvenomyra@gmail.com

Білий Левко Михайлович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-60-95 bill@ipm.lviv.ua

Василів Христина Броніславівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-53 chrystyna.vasyliv@gmail.com

Тимусь Мар'яна Богданівна

в. о. старшого наукового співробітника, к.т.н.

(032) 229-62-44 tymus@ipm.lviv.ua

Маглатюк Людмила Анатоліївна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-17 maglatyuk@ipm.lviv.ua

Мардаревич Роман Сильвестрович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-53 (032) 229-66-44 roman@ipm.lviv.ua

Рацька Надія Богданівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-53 nadijaratska@gmail.com

Чучман Мар'ян Романович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-61 marianx@i.ua

Хлопик Ольга Петрівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-44 oliahlopyk@gmail.com

Івашків Василь Романович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-61 vasyl-1@ukr.net

Галайчак Світлана Анатоліївна

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-61 svityliagolovey@gmail.com

Дацко Богдан Миколайович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-24 datsko.bohdan@gmail.com

Даниляк Олена-Марія Михайлівна

молодший науковий співробітник, к.х.н.

(032) 229-63-85 danyliak-olena@ukr.net

Максішко Юлія Ярославівна

в. о. молодшого наукового співробітника

(032) 229-63-85 maksishkoy@gmail.com

Головчук Мирон Ярославович

в. о. молодшого наукового співробітника

(032) 229-67-97 golovchuk86@gmail.com

Рудковський Євген Мар'янович

в. о. головного інженера

(032) 229-66-84 rudkovskijevgen1952@gmail.com

Купович Романа Богданівна

провідний інженер

(032) 229-65-17 kupovich@ipm.lviv.ua

Дячук Алла Іллівна

в. о. провідного інженера

(032) 229-62-24 allad@ipm.lviv.ua

Зінь Ярослав Іванович

інженер І категорії

(032) 229-62-44 zinyaroslav@ipm.lviv.ua

Худик Петро Михайлович

технік І категорії

(032) 229-66-84

Семенина Іван Йосипович

технік І категорії

(032) 229-66-84

Фото розробок та обладнання

Патенти

 1. Патент України на корисну модель № 81047. Спосіб експрес-оцінки ефективності інгібіторів корозії за умов механічного руйнування пасивної плівки на поверхні металу / В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.І.Кондир, О.П. Хлопик. – Опубл. 25.06.2013; Бюл.№ 12. - 4 с.
 2. Патент України № 78503. Грунтувальна композиція для антикорозійного покриття. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.Р. Киця, Л.М. Білий, С.А. Корній, Я.І. Зінь, О.І. Хлопик. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
 3. Патент України № 78529. Спосіб отримання нанорозмірного фосфату цинку. Автори: Похмурський В.І., Киця А.Р., Зінь І.М., Базиляк Л.І., Корній С.А., Гринда Ю.М. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
 4. Патент на корисну модель № 96715, Україна, МПК G01N 17/00. Автоклав для корозійних досліджень матеріалів у агресивних середовищах / М.Хома, М.Чучман, Б.Дацко, Г.Чумало; власник ФМІ, № u 2014 04358; заявл. 22.09.2014; опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3. –4 с.
 5. Патент на корисну модель № 101621, Україна, МПК G01N 17/00/ Лабораторний генератор сірководню підвищеного тиску (1…15 атм) та високої чистоти / М.C. Хома, М.Р. Чучман, В.Р. Івашків; власник ФМІ, № u 2015 02507; заявл. 20.03.15; опублік. 25.09.2015. Бюл. №18.

Публікації

 1. Khoma М., Sysyn G. Development of the Method of Study of Metals Microelectrochemical Heterogeneity // The Journal of corrosion Science and Engineering. – 2013, V. 16. – Preprint 69. – 5 p.
 2. Pokhmurskii V.I., Zin I.M., Pokhmurska H.V. and Vynar V.A. Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion // Int. J. Corros. Scale Inhib. – 2014. – 3, No 2. – Р. 129–136.
 3. Корозія та наводнювання сталі 09Г2С у сірководневих середовищах за підвищених температур і тисків / М.С.Хома, М.Р. Чучман, І.М. Антощак та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – № 5. – С. 62–67.
 4. Хома М.С., Головей С.А., Івашків В.Р. Окисно-відновні процеси на армко-залізі в сульфідвмісних лужних розчинах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – № 5. – С. 38–43.
 5. Pokhmurs’kyi V.I., Rats’ka N.B., Vasyliv Kh.B., Vynar V.A. Improvement in the Wear Resistance of the Nb–Ti Alloy System by Using Thermodiffusion Oxidation // Strength of Materials, Vol. 48, No. 6, November, 2016.– Р. 740–746.