ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Наукова бібліотека

Бібліотека Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (ФМІ) була створена у 1951 році як бібліотека Інституту машинознавства та автоматики АН УРСР

Від 1964 року – бібліотека ФМІ НАН України, а в їй 1994 році присвоєно статус науково-технічної бібліотеки. Формування бібліотечних фондів базується на напрямках наукової діяльності інституту і витікає з тематики науково-дослідних робіт. За час існування інституту на його науковій базі було створено і відділено в самостійну одиницю ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України (1973 р.) та утворено сектор Фізикометрії (ФЗМ) для проведення досліджень із теорії та обробки інформації. Рішенням Президії АН СРСР від 06.02.1975 р. за № 67 сектор ФЗМ призначено головною організацією з наукової проблеми „Пошук та розпізнавання простих образів” У 2017 році бібліотечні фондів науково-технічної бібліотеки Фізико-механічного інституту було об’єднано із фондами бібліотеки сектору ФЗМ з метою покращення обслуговування читачів, а також для покращення умов зберігання наукової літератури. З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи (за згодою). У науковому світі України та зарубіжних країн Фізико-механічний інститут відомий як потужний заклад у галузі досліджень з проблем фізико-хімічної механіки матеріалів, механіки матеріалів, механіки руйнування та водневої деградації з проблем корозії металів і протикорозійного захисту конструкцій, а також методів та засобів діагностики властивостей матеріалів і середовищ.

У бібліотеці Інституту проводиться низка тематичних виставок, зокрема:


На постійно діючих виставках нових надходжень виставлено 245 друкованих праць та монографій.


Послугами бібліотеки користуються 267 абонентів, що становить 70% від загальної кількості працівників ФМІ. З них:

У читальному залі поновлено виставку нових надходжень, виставлено 128 друк.од.

До 100-річчя заснування НАН України організовано постійно діючу виставку наукових стародруків, що зберігаються у фондах бібліотеки і є на сьогодні бібліотечною рідкістю.


Бібліотечний фонд


Віртуальна книжкова виставка