ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 3

Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • встановлення закономірностей та механізмів експлуатаційної деградації матеріалів та характеристик роботоздатності елементів конструкцій за сумісної дії корозивно-наводнювальних середовищ і механічного навантаження;
 • розроблення механіко-електрохімічних методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій.

Склад відділу:

Звірко Ольга Іванівна

завідувач відділу, д.т.н., проф.

(032) 263-21-33 (032) 229-64-13 olha.zvirko@gmail.com Scopus

Никифорчин Григорій Миколайович

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 229-62-13 hnykyforchyn@gmail.com Scopus

Студент Олександра Зіновіївна

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 229-62-13 oleksandrastudent1@gmail.com Scopus

Мицик Богдан Григорович

провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., проф.

(032) 229-63-13 (032) 229-67-52 mytsykb@ukr.net Scopus

Цирульник Олександр Тимофійович

провідний науковий співробітник, д.т.н., ст.н.с.

(032) 229-62-13 (032) 229-64-72 otsyrulnyk@gmail.com Scopus

Кречковська Галина Василівна

провідний науковий співробітник, д.т.н., ст. досл.

(032) 229-62-94 krechkovskahalyna@gmail.com Scopus

Дем'янишин Наталія Михайлівна

старший науковий співробітник, д.ф.-м.н., ст. досл.

(032) 229-63-13 (032) 229-67-52 nmdem@ukr.net Scopus

Кирилів Володимир Іванович

старший науковий співробітник, к.т.н., ст.н.с.

(032) 229-62-11 (032) 229-64-38 volodymyrkyryliv@gmail.com Scopus

Греділь Мирослава Іванівна

старший науковий співробітник, к.т.н., ст. досл.

(032) 229-62-94 mysya.lviv@gmail.com Scopus

Кость Ярослав Павлович

старший науковий співробітник, к.ф.-м.н.

(032) 229-63-13 kost_y@ukr.net Scopus

Максимів Ольга Володимирівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-11 okyryliv@yahoo.com Scopus

Свірська Леся Миколаївна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-11 lesyasvirska@gmail.com Scopus

Штойко Іван Павлович

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-94 (032) 229-64-72 ivan.shtoyko@gmail.com Scopus

Цибайло Іван Олександрович

аспірант

(032) 229-62-94 tsybailo.14@gmail.com Scopus

Венгринюк Олег Ігорович

аспірант

(032) 229-62-11 olehvenhryniuk@gmail.com Scopus

Соловей Петро Русланович

інженер

(032) 229-62-94 kris77soly@gmail.com Scopus

Демянчук Дмитро Олександрович

в.о. молодшого наукового співробітника, аспірант

(032) 229-62-11 dima.dem.fl@gmail.com

Курнат Іван Миколайович

головний інженер

(032) 229-62-11 (032) 229-65-79

Москва Михайло Ілліч

технік

(032) 229-65-79

Бартошевський Денис Петрович

Технік

(032) 229-62-11 instasaler9@gmail.com

Публікації

 1. Zvirko O., Mytsyk B., Nykyforchyn H., Tsyrulnyk O., Kost’ Ya. Application of the various methods for assessment of in-service degradation of pipeline steel. Mechanics of Advanced Materials and Structures. 2022. Q2. https://doi.org/10.1080/15376494.2022.2111732
 2. Krechkovska H., Hredil M., Student O., Svirska L., Krechkovska S., Tsybailo I., Solovei P. Peculiarities of fatigue fracture of high-alloyed heat-resistant steel after itsoperation in steam turbine rotor blades. International Journal of Fatigue. 2023; 167:107341. Q1. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2022.107341
 3. Nykyforchyn H., Zvirko O., Hredil M., Krechkovska H., Tsyrulnyk O., Student O., Unigovskyi L. Methodology of hydrogen embrittlement study of long-term operated natural gas distribution pipeline steels caused by hydrogen transport. Frattura ed Integrità Strutturale. 2022. 16(59), 396-404. Q2. https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.59.26
 4. Zvirko O., Tsyrulnyk O., Lipiec S., Dzioba I. Evaluation of corrosion, mechanical properties and hydrogen embrittlement of casing pipe steels with different microstructure. Materials 2021, 14(24), 7860, 1-17. Q2.https://doi.org/10.3390/ma14247860
 5. Nykyforchyn H., Zvirko O., Dzioba I., Krechkovska H., Hredil M., Tsyrulnyk O., Student O., Lipiec S., Pala R. Assessment of Operational Degradation of Pipeline Steels. Materials. 2021. 14(12), 3247. Q2. https://doi.org/10.3390/ma14123247
 6. Lesiuk G., Nykyforchyn H., Zvirko O., Mech R., Babiarczuk B., Duda S., Farelo J.M.A., Correia J.A.F.O. Analysis of the Deceleration Methods of Fatigue Crack Growth Ratesunder ModeI Loading Type in Pearlitic Rail Steel. Metals. 2021, 11(4), 584. 13 p. Q1. https://doi.org/10.3390/met11040584
 7. Kyryliv V, Maksymiv O, Gurey V, Hurey I, Kyryliv Y, Zvirko O. The Mode Deformation Effect on Surface Nanocrystalline Structure Formation and Wear Resistance of Steel 41Cr4. Coatings. 2023; 13(2):249. Q2. https://doi.org/10.3390/coatings13020249
 8. Nykyforchyn H., Tsyrulnyk O., Zvirko O., Krechkovska H. Non-destructive evaluation of brittle fracture resistance of operated gas pipeline steel using electrochemical fracture surface analysis. Engineering Failure Analysis. 2019. Vol. 104. P. 617–625. Q1. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.06.037
 9. Bolzon G., Rivolta B., Nykyforchyn H., Zvirko O. Mechanical analysis at different scales of gas pipelines. Engineering Failure Analysis. 2018. Vol. 90. P. 434–439. Q1. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.04.008
 10. Nykyforchyn H., Zvirko O., Tsyrulnyk O., Kret N. Analysis and mechanical properties characterization of operated gas main elbow with hydrogen assisted large-scale delamination. Engineering Failure Analysis. 2017. Vol. 82. P. 364–377. Q1. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.07.015