ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 3

Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів

КРЕДО ВІДДІЛУ:

  • встановлення закономірностей та механізмів експлуатаційної деградації матеріалів та характеристик роботоздатності елементів конструкцій за сумісної дії корозивно-наводнювальних середовищ і механічного навантаження;
  • розроблення механіко-електрохімічних методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій.

Склад відділу:

Звірко Ольга Іванівна

завідувач відділу, д.т.н., ст.н.с.

(032) 263-21-33 (032) 229-64-13 olha.zvirko@gmail.com

Никифорчин Григорій Миколайович

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 229-62-13 hnykyforchyn@gmail.com

Студент Олександра Зіновіївна

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 229-62-13 oleksandrastudent1@gmail.com

Мицик Богдан Григорович

провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., проф.

(032) 229-63-13 (032) 229-67-52 mytsykb@ukr.net

Цирульник Олександр Тимофійович

провідний науковий співробітник, д.т.н., ст.н.с.

(032) 229-62-13 (032) 229-64-72 otsyrulnyk@gmail.com

Дем'янишин Наталія Михайлівна

старший науковий співробітник, д.ф.-м.н.

(032) 229-63-13 (032) 229-67-52 nmdem@ukr.net

Кирилів Володимир Іванович

старший науковий співробітник, к.т.н., ст.н.с.

(032) 229-62-11 (032) 229-64-38 volodymyrkyryliv@gmail.com

Греділь Мирослава Іванівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-94 mysya.lviv@gmail.com

Кречковська Галина Василівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-94 krechkovskahalyna@gmail.com

Кость Ярослав Павлович

старший науковий співробітник, к.ф.-м.н.

(032) 229-63-13 kost_y@ukr.net

Максимів Ольга Володимирівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-11 okyryliv@yahoo.com

Свірська Леся Миколаївна

в. о. наукового співробітника, к.т.н.

(032) 229-62-11 lesyasvirska@gmail.com

Хабурський Ярослав Мирославович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-94 (032) 229-66-77 khabursky.yaroslav@gmail.com

Штойко Іван Павлович

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-94 (032) 229-64-72 ivan.shtoyko@gmail.com

Волошин Віталій Андрійович

молодший науковий співробітник

(032) 229-62-11 vitavol@i.ua

Крет Наталія Володимирівна

молодший науковий співробітник

(032) 229-62-11 kretyk@ukr.net

Курнат Іван Миколайович

головний інженер

(032) 229-62-11 (032) 229-65-79

Москва Михайло Ілліч

технік

(032) 229-65-79

Публікації

  1. Цирульник О. Т. Використання методів електрохімії в діагностуванні технічного стану конструкційних матеріалів // Фіз.-хiм. механiка матерiалiв. – 2013. – 49, № 4. – С. 29–39.
  2. Оценка деградации физико-механических свойств сталей длительно эксплуатируемых магистральных газопроводов / Г. Н. Никифорчин, О. Т. Цирульник, О. И. Звирко, М. И. Гредиль, В. А. Волошин // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2013. - том 79, № 9. – С. 48-55.
  3. Corrosion-hydrogen degradation of the Shukhov lattice construction steels // V. V. Panasyuk, M. Schuller, H. M. Nykyforchyn, A. I. Kutnyi // Procedia Materials Science. – 2014, Vol. 3. – P. 282–287.
  4. Fatigue Characteristic of S355J2 Steel After Surface Frictional-Mechanical Treatment in Corrosive Environment / D. Kocańda, A. Górka, K. Grzelak, J. Torzewski, E. Łunarska, H. Nykyforchyn and V. Kyryliv // Solid State Phenomena. – Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. – Vol. 224. – P. 21–26.
  5. H. Nykyforchyn, V. Kyryliv, O. Maksymiv. Physical and mechanical properties of surface nanocrystalline structures, generated by severe thermal-plastic deformation / In Book: Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications. – Eds. Olena Fesenko, Leonid Yatsenko. – Inbunden: Springer, 2015 – Chapter 2, P. 31–41.