ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Правила прийому

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2024

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 року передбачено:

 Абітурієнт, який планує вступати до аспірантури у 2024 році повинен:

📌 Важливе уточнення:

 Вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, звільняються від іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.

 ЄВІ проводиться Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) (https://testportal.gov.ua/). Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за допомогою взаємодії сервісів, роботу яких забезпечують УЦОЯО та ДП «Інфоресурс». Створення запиту на формування екзаменаційного листа є першим кроком реєстрації та здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Доступ до сервісу ЄДЕБО та його роботу забезпечує ДП «Інфоресурс». Відповідно до календаря проведення ЄВІ Українським центром оцінювання якості освіти (https://testportal.gov.ua/kalendar-provedennya-yevi-уеfvv-2/), вступні випробування будуть проходити у дві сесії і вступники матимуть два періоди реєстрації:


 Період реєстрації 

 Вступні випробування 

 Основні етапи 

 07 травня - 29 травня включно 

 24 червня - 15 липня 

 Додаткові етапи 

 17 червня - 21 червня 

 31 липня - 14 серпня 


🔰 Детальніше про Порядок прийому - 2024 за покликанням:

 Прийом на навчання до аспірантури здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 No261 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 №502 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502-2023-%D0%BF#Text).

Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2024 р.

Зарахування до аспірантури Інституту – з 01.11.2024 р

Термін навчання 4 роки.

Адреса Інституту: 79060, Львів, вул. Наукова, 5, кім.68, 70,

тел. +38 (032) 229-6265, +38 (032) 263-7049.

моб. тел. +38 (097) 235-56-85

 Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії за певною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством.

ФМІ НАН України проводить освітню діяльність за такими галузями знань:

Ліцензований річний обсяг 75 осіб денної форми навчання.

 Правила прийому до аспірантури Інституту діють упродовж відповідного навчального року.

 До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Правила прийому до аспірантури 2024р.