ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Актуальні вакансії

1. Вакансія на посаду наукового співробітника у відділ водневих технологій та гідридного матеріалознавства.

- Допущені до конкурсу

2. Вакансія на посаду старшого наукового співробітника у відділ акустичних методів технічної діагностики.

- Допущені до конкурсу

3. Вакансія на посаду старшого наукового співробітника у відділ високотемпературної міцності конструкцій матеріалів у газових та рідкометалевих середовищах.

- Допущені до конкурсу

4. Вакансія на посаду завідувача лабораторії дешифрування зображень у відділ методів та систем дистанційного зондування.

- Допущені до конкурсу

5. Вакансія на посаду наукового співробітника у відділ корозійного розтріскування металів.

- Допущені до конкурсу

6. Вакансія на посаду молодшого наукового співробітника у відділ корозійного розтріскування металів.

- Допущені до конкурсу

- Допущені до конкурсу

7. Вакансія на посаду молодшого наукового співробітника у відділ поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів.

- Допущені до конкурсу

8. Вакансія на посаду наукового співробітника у відділ поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів.

- Допущені до конкурсу

9. Вакансія на посаду наукового співробітника у відділ міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження.

- Допущені до конкурсу

10. Вакансія на посаду наукового співробітника у відділ фізичних основ руйнування та міцності матеріалів в агресивних середовищах.

- Допущені до конкурсу

11. Вакансія на посаду наукового співробітника у відділ акустичних методів технічної діагностики.

- Допущені до конкурсу

12. Вакансія на посаду старшого наукового співробітника у відділ міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження. 13. Вакансія на посаду наукового співробітника у відділ фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів.

- Допущені до конкурсу

14. Вакансія на посаду наукового співробітника у відділ високотемпературної міцності конструкцій матеріалів у газових та рідкометалевих середовищах.

- Допущені до конкурсу

15. Вакансії на заміщення вакантних посад завідувачів наукових відділів.

- Допущені до конкурсу

- Допущені до конкурсу

- Допущені до конкурсу

- Допущені до конкурсу

16. Вакансія на посаду наукового співробітника у відділ акустичних методів технічної діагностики.

- Допущені до конкурсу

17. Вакансії на заміщення вакантних посад молодших і старших співробітників наукових відділів

- Допущені до конкурсу

- Допущені до конкурсу

18. Вакансії на заміщення вакантних посад наукових співробітників

- Допущені до конкурсу

- Допущені до конкурсу

19. Вакансії на заміщення вакантних посад наукових співробітників 20. Вакансія на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділ акустичних методів та засобів технічної діагностики 21. Вакансія на заміщення посади старшого наукового співробітника у відділ теорії хвильових процесів та оптичних систем діагностики 22. Вакансія на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділ акустичних методів та засобів технічної діагностики 23. Вакансія на заміщення посади старшого наукового співробітника у відділ теорії хвильових процесів та оптичних систем діагностики 24. Вакансія на заміщення посади старшого наукового співробітника у відділ матеріалознавчих основ інженерії поверхні 25. Вакансія на заміщення посади старшого наукового співробітника у відділі корозії та протикорозійного захисту 26. Вакансії на заміщення вакантних посад старших наукових співробітників

- Допущені до конкурсу

- Допущені до конкурсу