ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Лабораторія № 12

Сертифікаційних випробовувань механічних характеристик матеріалів

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • розроблення методик та проведення випробувань з визначення механічних характеристик матеріалів, оцінювання їх міцності та несучої здатності елементів конструкцій, встановлення відповідності продукції вимогам технічних регламентів і нормативних документів.

Основні види діяльності лабораторії:

 • випробування продукції (матеріалів, виробів, елементів конструкцій, вузлів) за встановленими показниками з видачею Протоколів випробувань з метою добровільної її сертифікації;
 • оцінка відповідності продукції, матеріалів та виробів з них вимогам технічних регламентів;
 • періодичні випробування матеріалів та виробів з них згідно з довгостроковими договорами з виробниками чи споживачами за видами продукції і показниками, які визначені Замовниками, з видачею Протоколів випробувань;
 • оцінювання характеристик міцності і тріщиностійкості матеріалів за дії складного навантаження та середовища;
 • виконання робіт згідно тематичних планів наукових досліджень інституту;
 • випробування за дорученням наглядових організацій за показниками, які вказані в Актах відбирання зразків продукції;
 • надання послуг для сторонніх організацій.

Склад відділу:

Штаюра Степан Теодорович

завідувач лабораторії, к.т.н., ст.н.с.

(032) 229-63-26 (032) 229-63-96 lab.mv.ipm@gmail.com

Вергун Ігор Андрійович

головний інженер

(032) 229-63-26 (032) 229-63-96 verhun.igor@gmail.com

Обладнання лабораторії

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 72303. Спосіб визначення істинних напружень в матеріалі у зоні передруйнування біля вершини тріщини / Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Кунь П. С., Мольков Ю.В. / Бюл. № 15 від 10.08.2012 р.
 2. Патент на корисну модель № 73394. Установка для визначення напружено-деформованого стану матеріалу за поздовжнього зсуву у водні підвищеного тиску / Іваницький Я.Л., Костів Р.Б., Штаюра С.Т., Вергун І.А. / Бюл. № 18 від 25.09.2012 р.
 3. Патент на корисну модель № 73715. Установка для утворення втомної тріщини поперечного зсуву у балковому зразку. / Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В Квашневський Ю.І. / Бюл. № 19 від 10.10.2012 р.
 4. Патент на корисну модель № 73726. Зразок для визначення статичної тріщиностійкості термозміцненого арматурного прокату / Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Вергун І.А., Костів Р.Б./ Бюл. № 19 від 10.10.2012р.

Публікації

 1. ДСТУ 4675:2006 Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення ха-рактеристик динамічної тріщиностійкості металів за нормального відриву за температур від мінус 196°С до плюс 400 °С. - К.: Держспоживстандарт, 2007 р., – 28 с.
 2. ДСТУ 7068:2009 Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за температур від мінус 196°С до плюс 400 °С. - К.: Держспоживстандарт, 2010 р. – 17 с.
 3. Штаюра С.Т., Ленковський Т.М., Кунь П.С. Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень для тріщини поперечного зсуву у балковому зразку // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – №2 – С. 50–53.
 4. ДСТУ 8601:2015. Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури. К.: Держспоживстандарт, 2016 р. – 36 с.
 5. Іваницький Я. Л., Штаюра С.Т., Кунь П. С., Ленковський Т. М., Мольков Ю. В. Вибір бази вимірювання переміщень для визначення деформацій методом оптико-цифрової кореляції зображень// Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2017. – № 6. – C. 94-98.