ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Центр колективного користування науковими приладами (ЦККНП)

“Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу”

Центр колективного користування науковими приладами (ЦККНП) "Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу" НАН України створено у вересні 2007 року на базі відділу Фізико-хімічних методів зміцнення матеріалів Фізико-механічного інституту НАН України з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання виробництва фірм Carl Zeiss (Німеччина) та Oxford Instruments (Англія).

Головними завданнями Центру є:

  • надання вченим НАН України можливості проведення досліджень на сучасному скануючому електронному мікроскопі EVO-40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy 350;
  • надання консультативних послуг щодо проведення досліджень на обладнанні Центру, сучасних методів електронної мікроскопії і рентгенівського мікроаналізу та підготовки зразків;
  • підготовка спеціалістів, стажування студентів і наукових працівників НАН України на обладнанні Центру;
  • технічне забезпечення роботи обладнання Центру.

Наказом директора ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України керівником ЦККНП "Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу" член-кор. НАН України, д.т.н., проф. В.І.Похмурський.

Опис обладнання Центру

«Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» пропонує для колективного використання скануючий електронний мікроскоп EVO 40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy в складі:


Базового блоку EVO 40XVP із можливістю роботи у режимах високого вакууму, низького вакууму та наднизького вакууму в комплекті з:


Енергодисперсійного рентгенівського спектрометру INCA ENERGY 350 в комплекті з:
Контакти

Керівник Центру:

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Похмурський Василь Іванович

Телефони: (032)2296353

E-mail: pokhmurs@ipm.lviv.ua


Відповідальний за експлуатацію обладнання та роботу з користувачами Центру:

старший науковий співробітник, доктор технічних наук Корній Сергій Андрійович

Телефони: (032)2296253

E-mail: kornii@ipm.lviv.ua

Поштова адреса:

79060, Україна, м. Львів, вул. Наукова, №5


Інтернет-адреса: www.ipm.lviv.ua