ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ


Центр колективного користування науковими приладами (ЦККНП)

“Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу”

 Центр колективного користування науковими приладами Фізико-механічного інституту НАН України «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» (Центр) створений у вересні 2007 р з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання науковими установами та організаціями НАН України та призначений для проведення наукових досліджень в галузі матеріалознавства, корозії металів та електрохімії, зокрема вивчення морфології поверхні, хімічного складу та мікроструктури металевих, керамічних, композиційних та полімерних матеріалів і покриттів. Центр функціонує на базі відділу корозії та протикорозійного захисту (№ 6) інституту.


Основною метою створення Центру є надання доступу до унікального обладнання для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) робіт вітчизняними та іноземними вченими.


Головними завданнями Центру є:

  • надання вченим НАН України можливості проведення досліджень на сучасному електронному мікроскопі Zeiss EVO-40XVP із системами енергодисперсійного мікроаналізу INCA Energy та дифракції обернених електронів AZtec HKL Advanced на базі детектора Nordlys Nano фірми Oxford Instruments, а також за використання іншого обладнання для поверхневого аналізу матеріалів;
  • сприяння реалізації державних цільових наукових і науково-технічних програм та наукових (науково-технічних) проектів за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок;
  • проведення спільних наукових досліджень із вітчизняними та іноземними науковими установами та закладами вищої освіти;
  • надання консультативних послуг щодо проведення досліджень за допомогою обладнання Центру та підготовки зразків, а також сучасних методів поверхневого аналізу;
  • підготовка спеціалістів, а також стажування наукових працівників НАН України та закладів вищої освіти на обладнанні Центру;
  • залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
  • сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву;
  • технічне забезпечення функціонування обладнання Центру.

Дослідження та обладнання ЦентруФото обладнання Центру

Контакти


Керівник Центру:

Доктор технічних наук Корній Сергій Андрійович

Телефони: (032)2638096, (032)2296768

E-mail: kornii@ipm.lviv.ua, korniy_sergiy@ukr.net


Відповідальний за технічну експлуатацію обладнання Центру:

Доктор технічних наук Винар Василь Андрійович

Телефони: (032)2296661

E-mail: vynar.va@gmail.com


Поштова адреса:

79060, Україна, м. Львів, вул. Наукова, №5