ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 8

Інформаційних технологій дистанційного зондування

КРЕДО ВІДДІЛУ:

  • розроблення методів і систем дистанційного зондування поверхні Землі та навколишнього простору для встановлення механізмів зміни оточуючого середовища під дією природних та антропогенних факторів;
  • розроблення фізичних методів та інформаційних технологій виявлення тонкої частотно-часової структури радіовипромінювання космічних джерел; дослідження механізмів впливу космічних факторів на екологічну безпеку наземних екосистем;
  • ідентифікація, розпізнавання та інтерпретація об’єктів на зображеннях дистанційного зондування. Розроблення методів виявлення, класифікації та встановлення зв’язків між характеристиками об’єктів на зображенні з метою визначення їх стану.

Склад відділу:

Русин Богдан Павлович

завідувач відділу, д.т.н., проф.

(032) 263-41-09 (032) 229-61-13 rusyn@ipm.lviv.ua

Луцик Олександр Андрійович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-30 olutsyk@ipm.lviv.ua

Обух Юрій Володимирович

молодший науковий співробітник

(032) 229-65-30 bleach@ipm.lviv.ua

Яценко Андрій Олександрович

в.о. молодшого наукового співробітника

(032) 229-65-74 yatsenko.andriy@gmail.com

Іванюк Віталій Григорович

інженер

(032) 229-65-30 vivan@ipm.lviv.ua

Кравець Олександр Андрійович

інженер

(032) 229-65-74 ariohlviv@gmail.com

Радіоастрономічна лабораторія

Івантишин Олег Любомирович

завідувач лабораторії, к.т.н.

(032) 229-68-74 o.ivantyshyn@gmail.com

Лозинський Андрій Богданович

молодший науковий співробітник

(032) 229-65-00 lozynsky@ipm.lviv.ua

Харченко Борис Семенович

головний інженер

(032) 229-68-74 dep34@ipm.lviv.ua

Заведія Анатолій Михайлович

провідний інженер

(032) 229-65-00 zawa33@ukr.net

Ткачук Анна Сергіївна

інженер І категорії

bisa@ukr.net

Верчук Валентин Іванович

технік І категорії

uran3sv@gmail.com

Пилиповець Микола Адамович

технік ІІ категорії

Лабораторія дешифрування зображень

Косаревич Ростислав Ярославович

завідувач лабораторії, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-65-30 kosarevych@ipm.lviv.ua

Альохіна Ольга Володимирівна

в. о. наукового співробітника

(032) 229-65-18 alokhina2011@gmail.com

Піць Наталя Андріївна

молодший науковий співробітник

(032) 229-65-18 nataliapits2011@gmail.com

Івченко Дарина Вікторівна

в. о. молодшого наукового співробітника

(032) 229-65-18 darusichka@gmail.com

Корусь Микола Миколайович

інженер І категорії

nikkor2005@rambler.ru

Статкевич Галина Миколаївна

інженер ІІ категорії

galyapul0607@gmail.com

Публікації

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54482 «Комп`ютерна програма Bathymetry з базою батиметричних даних озера Світязь».
  2. V. Koshovyy, O. Alokhina, W. Skierucha. Peculiarities of soil parameter change dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 from the Western Polesie territory of Ukraine // Acta Agrophisyca, 2013, 20(4), 577-593.
  3. Русин Б.П., Косаревич Р.Я., Похмурський А.Ю. Спосіб визначення розміру поверхневих пітингоподібних дефектів з врахуванням закритих зон. Патент № 54276. бюл. №11, Опубл. 25.02.2010.
  4. Rusyn B., Vareckiy Y., Molga A., Ignatovych A. A New Method of Fingerprint Key Protection of Grid Credential// Image Processing and Communications Challenges 2, ser. Advances in Intelligent and Soft Computing, Choras, Ryszard S. Eds. – Vol. 84. – Eds. Springer-Verlag, 2010. pp.99-104.
  5. Русин Б.П., Торська Р.В., Похмурський А.Ю. Моделювання процесу росту пітінгоподібних дефектів з використанням кліткових автоматів// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2014. – №5. – C.74 – 80.