ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Вчена рада інституту

Витяг з закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII щодо діяльності науково-технічних рад

Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.

Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи визначається статутом (положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.

Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи за посадою.

З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи (за згодою).

{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1096-IV від 10.07.2003}

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи:

При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України.

Склад вченої ради Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України

№ / П

Прізвище, ім'я, по батькові

Наукова ступінь, вчене звання

1.

Назарчук Зіновій Теодорович

академік НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук

2.

Скальський Валентин Романович

член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук

3.

Корній Валентина Василівна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

4.

Панасюк Володимир Васильович

академік НАН України, професор, доктор технічних наук

5.

Андрейків Олександр Євгенович

член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук

6.

Дмитрах Ігор Миколайович

член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук

7.

Похмурський Василь Іванович

член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук

8.

Федірко Віктор Миколайович

член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук

9.

Джала Роман Михайлович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

10.

Андрейко Ігор Михайлович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

11.

Завалій Ігор Юліанович

член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор

12.

Іваницький Ярослав Лаврентійович

доктор технічних наук, професор

13.

Муравський Леонід Ігорович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор

14.

Никифорчин Григорій Миколайович

доктор технічних наук, професор

15.

Вороняк Тарас Іванович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

16.

Звірко Ольга Іванівна

доктор технічних наук, професор

17.

Корній Сергій Андрійович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

18.

Почапський Євген Петрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

19.

Сиротюк Андрій Михайлович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

20.

Осташ Орест Петрович

доктор технічних наук, професор

21.

Погрелюк Ірина Миколаївна

доктор технічних наук, професор

22.

Русин Богдан Павлович

доктор технічних наук, професор

23.

Саврук Михайло Петрович

доктор фізико-математичних наук, професор

24.

Студент Михайло Михайлович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

25.

Хома Мирослав Степанович

член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук

26.

Юзефович Роман Михайлович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

27.

Силованюк Віктор Петрович

доктор технічних наук, професор

28.

Клим Богдан Петрович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

29.

Лаврись Сергій Мирославович

кандидат технічних наук