ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 20

Інформаційно-аналітичного забезпечення

Основним завданням відділу є організаційно-технічне забезпечення наукового процесу в інституті:

 • науково-методичне та організаційне забезпечення виконання науково-дослідних робіт інституту;
 • підготовка звітних матеріалів з виконання плану НДР, річних звітів про наукову та науково-організаційну діяльность інституту;
 • забезпечення охорони об''єктів інтелектуальної власності, проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів на винаходи, "ноу-хау", продаж ліцензій в співробітництві з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН;
 • редагування та випуск міжнародного журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, науково-технічного збірника “Відбір і обробка інформації”, монографій, навчальних посібників тощо;
 • організація роботи з підготовки наукових кадрів в докторантурі і аспірантурі; контроль виконання робочих планів підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, проведення щорічної атестації докторантів та аспірантів;
 • допомога підрозділам інституту з підготовки і проведення конкурсів на заміщення вакансій наукових посад та оформлення матеріалів до ВАК України з присудження наукових звань;
 • забезпечення наукових співробітників інформаційними матеріалами з основних напрямків діяльності інституту, проведення тематичних виставок нових наукових видань, надання науковцям інформаційних матеріалів через бібліотеку та Інтранет, а також через сектор міжнародних зв'язків;
 • збереження наукової спадщини інституту, упорядкування документів і складання довідкового апарату до науково-технічного архівного фонду, підготовка історичних довідок про діяльність інституту та його видатних співробітників;
 • організація зв''язків із засобами масової інформації і підготовка рекламних матеріалів щодо нових наукових розробок інституту та науково-організаційної діяльності;
 • організація, підготовка та представлення наукових розробок на всеукраїнських та міжнародних виставках;
 • обслуговування працівників та надання допомоги науковим підрозділам для своєчасного і якісного виконання науково-дослідних робіт через канцелярію та науковий архів інституту.

Склад відділу:

Заліско Михайло Іванович

завідувача відділу

(032) 229-65-75 (050) 505-26-83 zalisko@ipm.lviv.ua

Кутень Степан Йосипович

провідний інженер

(032) 229-63-97

Презлята Марія Миколаївна

провідний інженер

(032) 229-65-75

Бібліотека

Пастушенко Любов Степанівна

завідувач бібліотеки

(032) 263-32-81

Науково-технічний архів

Проців Надія Михайлівна

завідувач н.т. архіву

(032) 263-33-91

Канцелярія

Сохоцька Любов Іванівна

завідувач канцелярії

(032) 263-32-22

Редакція наукового журналу Фізико-хімічна механіка матеріалів

Кокот Роман Романович

відповідальний секретар

(032) 263-73-74 (032) 263-34-60 pcmm.fmi@gmail.com

Калинюк Іван Васильович

завідувач групи

(032) 263-38-84 pcmm.fmi@gmail.com

Бриняк Дарія Степанівна

провідний редактор

(032) 263-32-30 pcmm.fmi@gmail.com

Єлейко Лідія Євгенівна

завідувач сектору

(032) 263-38-84 (032) 263-33-55 pcmm.fmi@gmail.com

Копчак Люся Григорівна

інженер I категорії

(032) 263-38-84 pcmm.fmi@gmail.com

Кулик Галина Михайлівна

інженер I категорії

(032) 263-38-84 pcmm.fmi@gmail.com

Досин Ольга Тарасівна

редактор I категорії

(032) 263-38-84 pcmm.fmi@gmail.com