ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 5

Матеріалознавчих основ інженерії поверхні

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • встановлення закономірностей та механізмів високотемпературної взаємодії конструкційних матеріалів із контрольованими технологічними середовищами (гази, розплави металів, електроліти) для цілеспрямованого формування морфології та структурно-фазового стану поверхневих функціональних шарів;
 • розроблення нових та удосконалення існуючих методів термічної та хіміко-термічної обробки конструкційних матеріалів для забезпечення комплексу їх службових характеристик;
 • розвиток наукових положень інженерії поверхні конструкційних матеріалів для підвищення їх зносо- та корозивної тривкості, а також жаростійкості (термодифузійне насичення, газотермічне напилення, плазмоелектролітичний синтез).

Склад відділу:

Погрелюк Ірина Миколаївна

завідувач відділу, д.т.н., проф.

(032) 263-43-07 (032) 229-61-28 irynapohrelyuk@gmail.com Scopus

Федірко Віктор Миколайович

головний науковий співробітник, д.т.н., проф, чл.-кор. НАНУ

(032) 263-72-58 (032) 229-62-84 fedirko@ipm.lviv.ua Scopus

Студент Михайло Михайлович

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 263-50-66 (032) 229-66-48 student.phmi@gmail.com Scopus

Труш Василь Степанович

старший науковий співробітник, к.т.н., ст. досл.

(032) 229-67-64 trushvasyl@gmail.com Scopus

Лук'яненко Олександр Геннадійович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-67-64 alukanenko246@gmail.com Scopus

Ткачук Олег Володимирович

старший науковий співробітник, к.т.н., ст. досл.

(032) 229-66-72 tkachukoleh@gmail.com Scopus

Гвоздецький Володимир Михайлович

в.о. зав. лаб., к.т.н., ст. досл.

(032) 229-66-24 gvosdetcki@gmail.com Scopus

Посувайло Володимир Миколайович

старший науковий співробітник, к.т.н., ст. досл.

(032) 229-66-20 vposuvailo@gmail.com Scopus

Чумало Галина Василівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-24 gchumalo@ipm.lviv.ua Scopus

Веселівська Галина Григорівна

старший науковий співробітник, к.т.н., ст. досл.

(032) 229-62-72 fminanu1978@gmail.com Scopus

Проскурняк Роман Васильович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-72 proskurnjak83@gmail.com Scopus

Лаврись Сергій Мирославович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-63-43 lavrys92@gmail.com Scopus

Задорожна Христина Романівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-72 880988@ukr.net Scopus

Ковальчук Ігор Васильович

в.о. наукового співробітника, к.х.н.

(032) 229-66-20 ihor-kovalchuk@i.ua Scopus

Сірак Ярина Ярославівна

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-72 algirdas.280378@gmail.com Scopus

Кравчишин Тарас Миронович

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-63-43 tkravchyshyn@gmail.com Scopus

Кухар Іван Степанович

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-72 ivankukhar96@gmail.com

Дзьоба Юрій Васильович

головний інженер

(032) 229-66-24

Баранецький Володимир Степанович

провідний інженер

(032) 229-66-74

Кордюкевич Мирон Олексійович

технік І категорії

(032) 229-64-65

Краєвський Петро Петрович

слюсар-ремонтник 6 р.

(032) 229-64-65

Фото розробок та обладнання

Монографії:

 1. Багатофункціональні електродугові покриття / М.М. Студент, Г.В. Похмурська, В.М. Гвоздецький, Т.Р. Ступницький, В.М. Посувайло, С.І. Маркович. – Львів: Видавництво “Простір-М”, 2018. – 350 с.
 2. Титан в медичних парах тертя / В.Ю. Дьомін, С.Є. Шейкін, І.М. Погрелюк і ін.. Київ.: Логос. 2019. 146 с.
 3. Погрелюк І.М., Федірко В.М. Хіміко-термічна обробка титанових сплавів. Борування. Львів: Простір-М, 2019. 217 с.
 4. Vasyl Trush, Viktor Fedirko and Alexander Luk’yanenko. Surface Treatment of Titanium Alloys in Oxygen-Containing Gaseous Medium. In: Titanium Alloys - Novel Aspects of Their Manufacturing and Processing. IntechOpen, 2019. P. 77-103. DOI: 10.5772/intechopen.82545
 5. Хіміко-термічна обробка титанових сплавів. Поверхневе твердорозчинне модифікування / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк, О.Г. Лук’яненко, В.С. Труш. К.: Наукова думка, 2020. 183 c. ISBN 978-966-00-1724-5.
 6. Погрелюк І.М., Ткачук О.В. Хіміко-термічна обробка титанових сплавів. Оксинітрування. Львів: Простір-М, 2021. 204 с. ISBN 978-617-7746-95-8
 7. Sheykin S.Ye., Pohrelyuk I.M., Tkachuk O.V. The use of c.p. titanium in medical friction pairs (Chapter 6, P. 1-31) in Biotribology: Emerging Technologies and Applications / Book edited by T V V L N Rao, Salmiah Binti Kasolang, Xie Guoxin, Jitendra Kumar Katiyar, Ahmad Majdi Abdul Rani. – CRC Press, 2021. 250 P. ISBN 9780367687854. DOI: 10.1201/9781003139270.
 8. Похмурська Г.В., Студент М.М., Похмурський В.І. Газотермічні покриття. Підручник (посібник). Львів: Львівська політехніка, 2017. 180 с.

Патенти

 1. Патент України, №115860. Порошковий дріт для напилення електродугових зносостійких та корозійностійких покриттів / Студент М.М., Ступницький Т.Р., Гвоздецький В.М., Сірак Я.Я. 25.04.2017, бюл. №8.
 2. Патент України, №118357. Розпилювальна головка електрометалізатора / Студент М.М., Ступницький Т.Р., Гвоздецький В.М., Сірак Я.Я., Дзьоба Ю.В. 10.08.2017, бюл. №15.

Публікації

 1. Wear resistance of two-phase titanium alloy after deformation-diffusion treatment / Pohrelyuk I.M., Sheykin S.E., Padgurskas J. and Lavrys S.M. Tribology International, 2018, vol. 127, no. 5, pp. 404–411.  https://doi.org/10.1016/j.triboint.2018.06.011.
 2. Effect of nitriding conditions of Ti6Al7Nb on microstructure of TiN surface layer/ Szymkiewicz K., Morgiel J., Maj L., Pomorska M., Tarnowski M., Tkachuk O., Pohrelyuk I., Wierzchoń T. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 845, art. no. 156320. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156320.
 3. The role of hydrogen in the formation of oxide-ceramic layers on aluminum alloys during their plasma-electrolytic oxidation / Hutsaylyuk V., Student M., Posuvailo V., Student O., Hvozdets'kyi V., Maruschak P., Zakiev V. Journal of Materials Research and Technology, 2021, 14, pp. 1682–1696. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.07.082.
 4. Effect of temperature on gas oxynitriding of Ti-6Al-4V alloy / Pohrelyuk I., Morgiel J., Tkachuk O., Szymkiewicz K. Surface and Coating Technology. 2019. 360. Р.103–109. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.01.015.
 5. Improvement of wear resistance of aluminum alloy by HVOF method / Hutsaylyuk V., Student M., Zadorozhna K., Student O., Veselivska H., Gvosdetskii V., Maruschak P., Pokhmurska H. Journal of Materials Research and Technology, 2020, 9 (6), pp. 16367–16377. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.11.102.
 6. Corrosion Resistance of Sintered Commercially Pure Titanium in Inorganic Acids after Oxidation and Nitriding / Pohrelyuk I. M., Luk’yanenko A. G., Tkachuk O. V., Shlyahetka Kh. S. JOM The Minerals, Metals & Materials Society. 2019. Vol. 71, No 12. P. 4910–4916. https://doi.org/10.1007/s11837-019-03793-1.
 7. The properties of oxide-ceramic layers with Cu and Ni inclusions synthesizing by PEO method on top of the gas-spraying coatings on aluminium alloys / Hutsaylyuk V., Student M., Posuvailo V., Student O., Sirak Y., Hvozdets'kyi V., Maruschak P., Veselivska H. Vacuum, 2020, 179, 109514. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.109514.
 8. Effect of hydrogen on the wear resistance of steels upon contact with plasma electrolytic oxidation layers synthesized on aluminum alloys / Hutsaylyuk V., Student M., Dovhunyk V., Posuvailo V., Student O., Maruschak P., Koval’chuck I. Metals, 2019, 9 (3), art. no. 280. https://doi.org/10.3390/met9030280.
 9. Cytocompatibility Evaluation of Ti-6Al-4V Alloy After Gas Oxynitriding / Pohrelyuk I. M., Tkachuk O. V., Proskurnyak R. V., Boiko N. M., Kluchivska O. Yu., Stoika R. S. & Ozga P. Journal of Materials Engineering and Performance. 2020. 29. P.  7785–7792. https://doi.org/10.1007/s11665-020-05265-z/
 10. Influence of regulated modification of nitride layer by oxygen on electro-chemical behaviour of Ti-6Al-4V alloy in Ringer's solution / Pohrelyuk I., Tkachuk O., Proskurnyak R., Guspiel J., Beltowska-Lehman E., Morgiel J. Materials and Corrosion. 2019. 70. P. 2320–2325. https://doi.org/10.1002/maco.201911018.
 11. Comparison of friction behaviour of titanium grade 2 after non-contact boriding in oxygen-containing medium with gas nitriding / Serhii Lavrys, Iryna Pohrelyuk, Oleh Tkachuk, Juozas Padgurskas, Vasyl Trush, Roman Proskurnyak. Coatings. 2023. 13, 282. https://doi.org/10.3390/coatings13020282.