ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 5

Матеріалознавчих основ інженерії поверхні

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • встановлення закономірностей та механізмів високотемпературної взаємодії конструкційних матеріалів із контрольованими технологічними середовищами (гази, розплави металів, електроліти) для цілеспрямованого формування морфології та структурно-фазового стану поверхневих функціональних шарів;
 • розроблення нових та удосконалення існуючих методів термічної та хіміко-термічної обробки конструкційних матеріалів для забезпечення комплексу їх службових характеристик;
 • розвиток наукових положень інженерії поверхні конструкційних матеріалів для підвищення їх зносо- та корозивної тривкості, а також жаростійкості (термодифузійне насичення, газотермічне напилення, плазмоелектролітичний синтез).

Склад відділу:

Погрелюк Ірина Миколаївна

завідувач відділу, д.т.н., проф.

(032) 263-43-07 (032) 229-61-28 irynapohrelyuk@gmail.com Scopus

Федірко Віктор Миколайович

головний науковий співробітник, д.т.н., проф, чл.-кор. НАНУ

(032) 263-72-58 (032) 229-62-84 fedirko@ipm.lviv.ua Scopus

Студент Михайло Михайлович

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 263-50-66 (032) 229-66-48 student.phmi@gmail.com Scopus

Лук'яненко Олександр Геннадійович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-67-64 alukanenko246@gmail.com Scopus

Ткачук Олег Володимирович

старший науковий співробітник, к.т.н., ст. досл.

(032) 229-66-72 tkachukoleh@gmail.com Scopus

Труш Василь Степанович

старший науковий співробітник, к.т.н., ст. досл.

(032) 229-67-64 trushvasyl@gmail.com Scopus

Гвоздецький Володимир Михайлович

старший науковий співробітник, к.т.н., в.о. зав. лаб.

(032) 229-66-24 gvosdetcki@gmail.com Scopus

Посувайло Володимир Миколайович

старший науковий співробітник, к.т.н., ст. досл.

(032) 229-66-20 vposuvailo@gmail.com Scopus

Чумало Галина Василівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-24 gchumalo@ipm.lviv.ua Scopus

Веселівська Галина Григорівна

старший науковий співробітник, к.т.н., ст. досл.

(032) 229-62-72 fminanu1978@gmail.com Scopus

Проскурняк Роман Васильович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-72 proskurnjak83@gmail.com Scopus

Кравчишин Тарас Миронович

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-63-43 tkravchyshyn@gmail.com Scopus

Кухар Іван Степанович

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-72 ivankukhar96@gmail.com

Сірак Ярина Ярославівна

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-72 algirdas.280378@gmail.com Scopus

Лаврись Сергій Мирославович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-63-43 lavrys92@gmail.com Scopus

Дзьоба Юрій Васильович

головний інженер

(032) 229-66-24

Задорожна Христина Романівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-72 880988@ukr.net Scopus

Ковальчук Ігор Васильович

молодший науковий співробітник, к.х.н.

(032) 229-66-20 ihor-kovalchuk@i.ua Scopus

Баранецький Володимир Степанович

провідний інженер

(032) 229-66-74

Кордюкевич Мирон Олексійович

технік І категорії

(032) 229-64-65

Малець Михайло Михайлович

слюсар з механоскладальних робіт 4 р.

(032) 229-68-44

Краєвський Петро Петрович

слюсар-ремонтник 6 р.

(032) 229-64-65

Чабан Орест Степанович

слюсар-ремонтник 6 р.

(032) 229-64-65

Фото розробок та обладнання

Монографії:

 1. Термическая обработка титановых и алюминиевых сплавов в вакууме и инертных средах / Г.Г. Максимоввич, В.Н Федирко, Я.И Спектор, А.Т. Пичугин. – К: Нуак. думка, 1987. – 184 с.
 2. Федірко В.М. Азотування титану та його сплавів / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К.: Наук. думка, 1996. – 221 с.
 3. Механіка руйнування і міцність матеріалів : довідник. посіб. Т. 9. Міцність і довговічність авіаційних матеріалів та елементів конструкцій / ред.: В. В. Панасюк, В. М. Федірко; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Л. : Сполом , 2007. – 1066 c.
 4. Федірко В. М. Термодифузійне багатокомпонентне насичення титанових сплавів : монографія / В. М. Федірко, І. М. Погрелюк, О. І. Яськів; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К. : Наук. думка, 2010. – 164 c.

Патенти

 1. Патент України 53075. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Яськів О.І., Погрелюк І.М., Проскурняк Р.В., Самборський О.В. – № u201002634; Заявлено 09.03.10. Опубл. 27.09.10. – Бюл. № 18.
 2. Патент України 62404. С23С8/10. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г., Труш В. С. – № u201101732; Заявлено 14.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 3. Патент України 62420. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Самборський О.В. – № u201101852; Заявлено 17.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 4. Патент України 62432. С23С8/72. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Проскурняк Р.В., Самборський О.В. – № u201102019; Заявлено 21.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 5. Патент України 65352. С23С8/72. Спосіб термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В. – № u201101858; Заявлено 17.02.11. Опубл. 12.12.11. – Бюл. № 23.

Публікації

 1. Pohrelyuk I. Effect of oxidation of nitride coatings on corrosion properties of Ti-6Al-4V alloy in 0.9 % NaCl at 40оС / I. Pohrelyuk, O. Tkachuk, R. Proskurnyak // Central European Journal of Chemistry. – 2014. – Vol. 12, Iss. 2. – P. 260–265.
 2. Yaskiv O.I. Oxidation/corrosion behaviour of ODS ferritic/martensitic steels in Pb melt at elevated temperature / O.I. Yaskiv, V.M. Fedirko // International Journal of Nuclear Energy. – 2014. – Vol. 2014. – Article ID 657689, 8 pages (http://dx.doi.org/10.1155/2014/657689).
 3. Corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in Ringer's solution / I.M. Pohrelyuk, V.M. Fedirko, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // Corrosion Science. – 2013. – Vol. 66. – P. 392–398.
 4. Modelling of microstructural evolution of titanium during diffusive saturation by interstitial elements / Ya. Matychak, I. Pohrelyuk, V. Fedirko, O. Tkachuk // Titanium Alloys – Advances in Properties Control (Chapter 3), Book edited by J. Sieniawski, W. Ziaja. – InTech, 2013. – P. 45–68.
 5. Pohrelyuk I.M. Corrosion behaviour of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in simulated body fluids at 36°С and 40°С / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // ISRN Corrosion. – 2013. – Vol. 2013. – P. 1–7 (http://dx.doi.org/10.1155/2013/241830).