ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 7

Водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • розроблення нових ефективних воденьакумулюючих, гетерних, електродних і магнітних матеріалів на основі досліджень процесів сорбції-десорбції водню інтерметалічними сполуками та сплавами на основі рідкісноземельних металів, титану, цирконію та магнію;
 • розроблення технологій виготовлення нанокомпозитних магнітів із покращеними параметрами на основі сплавів рідкісноземельних і перехідних металів;
 • розроблення методів оцінювання та способів підвищення фізико-хімічних властивостей (циклічної тріщиностійкості) конструкційних і функціональних матеріалів шляхом оптимізації їх хімічного, фазового складу та морфології структури з урахуванням мікромеханізмів руйнування та впливу експлуатаційних середовищ.

Склад відділу:

Завалій Ігор Юліанович

завідувач відділу, д.х.н., проф., член-кор. НАН України

(032) 263-82-17 (032) 229-68-33 ihor.zavaliy@gmail.com Scopus

Засадний Тарас Миронович

заступник зав. відділу, к.т.н.

(032) 229-63-27 zasadnyy_t@yahoo.com Scopus

Вербовицький Юрій Володимирович

старший науковий співробітник, к.х.н., с.н.с.

(032) 229-60-27 (032) 229-63-27 xintermetallics@gmail.com Scopus

Киця Андрій Романович

старший науковий співробітник, к.х.н.

(032) 229-68-33 (032) 229-68-32 Kytsya@nas.gov.ua Scopus

Березовець Василь Васильович

старший науковий співробітник, к.х.н., ст. досл.

(032) 229-64-97 berezovets@gmail.com Scopus

Лютий Павло Ярославович

науковий співробітник, к.х.н.

(032) 229-60-27 (032) 229-68-34 pavlo_lyutyy@ukr.net Scopus

Марчук Ірина Євгенівна, PhD

науковий співробітник

(032) 229-63-27 i.marchuk@yahoo.com Scopus

Борух Ігор Володимирович

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-63-27 boruch@ukr.net Scopus

Кононюк Олександр Петрович

молодший науковий співробітник

(032) 229-63-27 morganblack@ukr.net Scopus

Дубов Юрій Георгійович

молодший науковий співробітник

(032) 229-64-97 yugeodu@gmail.com Scopus

Косарчин Юрій Володимирович

в. о. головного інженера

(032) 229-68-33 jurkokosar@gmail.com Scopus

Влад Христина Ігорівна

молодший науковий співробітник, аспірантка

(032) 229-63-27 kristinavlad1998@gmail.com Scopus

Оприск Володимир Олександрович

аспірант

(032) 229-63-27 volodymyr.oprysk@gmail.com Scopus

Лабораторія структурної механіки руйнування

Осташ Орест Петрович

завідувач лабораторії, д.т.н., проф.

(032) 263-51-00 (032) 229-64-88 ostash@ipm.lviv.ua Scopus

Василів Богдан Дмитрович

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-66-57 vasyliv@ipm.lviv.ua Scopus

Чепіль Роман Володимирович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-45 fmidep17@gmail.com Scopus

Подгурська Вікторія Ярославівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-57 podhurska@ipm.lviv.ua Scopus

Фото розробок та обладнання

Монографії

 1. Yartys V., Solonin Yu., Zavaliy I. (Eds), Hydrogen-based energy storage: status and recent developments, Lviv, Publishing office “Prostir-M”, 2021, - 268 p.
 2. The Fundamentals of Structural Integrity and Failure (Ed. Richard M. Wilcox).- Nova Science Publishers, Inc., New York, 2020.- 280 p.
 3. Chapter 4: Uchanin V., Nardoni G. Eddy current detection of cracks in ferromagnetic steels structures.- P. 163-192.
 4. Chapter 5: Uchanin V., Ostash O., Nardoni G., Solomakha R. Coercive Force Measurements for Structural Health Monitoring.- P. 193-222.

Патенти

 1. Патент України на корисну модель №92330. Спосіб термічної обробки литих доевтектичних титанових сплавів системи Ti-Si-Al-Zr / О. П. Осташ, А. Д. Івасишин. – Опубл. 11.08.2014; Бюл. № 15.
 2. Патент України на винахід №106837. Спосіб прогнозування залишкового ресурсу згинів парогонів / О. П. Осташ, Р.В. Чепіль, О.В. Вольдемаров, П.В. Гладиш. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.
 3. Патент України на винахід №106836. Спосіб оцінювання роботоздатності колісних сталей / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, В.В. Кулик. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.
 4. Патент України на корисну модель №94545. Жаростійкий матеріал для паливних комірок // О. П. Осташ, Т.О. Пріхна, А. Д. Івасишин та ін. – Опубл. 25.11.2014; Бюл. № 22.
 5. Гапонюк Я.В., Воробель Р.А., Спосіб та пристрій вимірювання діаметру паропроводу. Патент на винахід №108008 виданий 10.03.2015 р.

Публікації

 1. V.V.Berezovets, R.V.Denys, I.Yu.Zavaliy, Yu.V.Kosarchyn. Effect of Ti-based nanosized additives on the hydrogen storage properties of MgH2// International Journal of Hydrogen Energy, Volume 47, Issue 11, 2022, Pages 7289-7298. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.03.019
 2. A. Kytsya, V. Berezovets, Yu.Verbovytskyy, L.Bazylyak, V. Kordan, I. Zavaliy, V. Yartys,Bimetallic Ni-Co nanoparticles as an efficient catalyst of hydrogen generation via hydrolysis of NaBH4 // J. Alloys Compd. 908 (2022) 164484 [1-9]. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164484
 3. Berezovets, V.V.,Kytsya, A.R.,Zasadnyy, T.M.,Zavaliy, I.Y.,Yartys, V.A. Generation of Hydrogen by the Hydrolysis of Mixtures of Magnesium Hydride with Citric Acid .Materials Science,2022, 58(3), pp. 350–356/ https://doi.org/10.1007/s11003-023-00670-w
 4. Verbovytskyy Yu., Oprysk V., Lyutyy P., Zavaliy I., Electrochemical hydrogenation properties of new YNi3 and YNi4 based alloys // Solid State Phenomena, 2022. – Vol. 331. – P. 25-30. https://doi.org/10.4028/p-c9wr6y
 5. A. Kytsya, V. Berezovets, Yu.Verbovytskyy, L.Bazylyak, V. Kordan, I. Zavaliy, V. Yartys,Bimetallic Ni-Co nanoparticles as an efficient catalyst of hydrogen generation via hydrolysis of NaBH4 // J. Alloys Compd. 908 (2022) 164484 [1-9]. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164484
 6. Verbovytskyy Yu., Oprysk V., Paul-Boncour V., Zavaliy I., Berezovets V., Lyutyy P., Kosarchyn Yu. Solid gas and electrochemical hydrogenation of the selected alloys (R’,R’’)2-xMgxNi4-yCoy (R’, R’’ = Pr, Nd; x = 0.8–1.2; y = 0–2) // Journal of Alloys and Compounds 876 (2021) 160155. (SCOPUS, Q1). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160155
 7. Zirconia-based materials in alternative energy devices - A strategy for improving material properties by optimizing the characteristics of initial powders // Akhkozov, L., Danilenko, I., Podhurska, V., Ostash, O., Lyubchyk, A. International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47(97), pp. 41359–41371. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.11.193
 8. Influence of Iron and Silicon Impurities on the in-service Degradation of Alloys of the Al-Cu-Mg and Al-Zn-Mg-Cu Systems // Ostash, О.P., Chepil, R.V., Abolikhina, O.V., Znova, V.А., Holovatyuk, Y.V. Materials Science. - 2022. - Vol. 58, Is. 2. - P.214–221. https://doi.org/10.1007/s11003-022-00652-4
 9. Vasyliv B.D., Podhurska V.Ya., Ostash O.P., Danilenko І.А., Shylo А.V. Influence of redox cycling on the physicomechanical properties of ceramics of the ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–NiO–CuO system // Materials Science. – 2022. – 57(5). – P. 656–662. https://doi.org/10.1007/s11003-022-00592-z
 10. Ostash O., Polyvoda S., Chepil R., Podhurska V., Vasyliv B. Influence of magnesium and chrome on the microstructure and properties of the Al–Mg–Sc system as-cast alloys // In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications. Springer Proceedings in Physics. – 2021. – 264. – P. 223–229. (doi:10.1007/978-3-030-74800-5_14)