ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 7

Водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • розроблення нових ефективних воденьакумулюючих, гетерних, електродних і магнітних матеріалів на основі досліджень процесів сорбції-десорбції водню інтерметалічними сполуками та сплавами на основі рідкісноземельних металів, титану, цирконію та магнію;
 • розроблення технологій виготовлення нанокомпозитних магнітів із покращеними параметрами на основі сплавів рідкісноземельних і перехідних металів;
 • розроблення методів оцінювання та способів підвищення фізико-хімічних властивостей (циклічної тріщиностійкості) конструкційних і функціональних матеріалів шляхом оптимізації їх хімічного, фазового складу та морфології структури з урахуванням мікромеханізмів руйнування та впливу експлуатаційних середовищ.

Склад відділу:

Завалій Ігор Юліанович

завідувач відділу, д.х.н., проф.

(032) 263-82-17 (032) 229-68-33 ihor.zavaliy@gmail.com

Засадний Тарас Миронович

заступник зав. відділу, к.т.н.

(032) 229-63-27 zasadnyy@ipm.lviv.ua

Вербовицький Юрій Володимирович

старший науковий співробітник, к.х.н., с.н.с.

(032) 229-60-27 (032) 229-63-27 yuryvv@bigmir.net

Киця Андрій Романович

старший науковий співробітник, к.х.н.

(032) 229-68-33 (032) 229-68-32 Kytsya@nas.gov.ua

Федоров Валерій Васильович

старший науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 263-82-17 (032) 229-60-27 valfed@ipm.lviv.ua

Березовець Василь Васильович

науковий співробітник, к.х.н.

(032) 229-64-97 berezovets@gmail.com

Лютий Петро Ярославович

науковий співробітник, к.х.н.

(032) 229-60-27 (032) 229-68-34 pavlo_lyutyy@ukr.net

Ощаповський Ігор Валентинович

науковий співробітник, к.х.н.

(032) 229-68-33 romaniuk@ua.fm

Дубов Юрій Георгійович

молодший науковий співробітник

(032) 229-64-97 dubov@ukrpost.ua

Косарчин Юрій Володимирович

в. о. головного інженера

(032) 229-68-33 dubov@ukrpost.ua

Борух Ігор Володимирович

провідний інженер

(032) 229-63-27 boruch@ukr.net

Лабораторія структурної механіки руйнування

Осташ Орест Петрович

завідувач лабораторії, д.т.н., проф.

(032) 263-51-00 (032) 229-64-88 ostash@ipm.lviv.ua

Василів Богдан Дмитрович

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-66-57 vasyliv@ipm.lviv.ua

Чепіль Роман Володимирович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-45 fmidep17@gmail.com

Подгурська Вікторія Ярославівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-57 podhurska@ipm.lviv.ua

Головатюк Юрій Володимирович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-57 golovatyk@ipm.lviv.ua

Фото розробок та обладнання

Патенти

 1. Патент України на корисну модель №92330. Спосіб термічної обробки литих доевтектичних титанових сплавів системи Ti-Si-Al-Zr / О. П. Осташ, А. Д. Івасишин. – Опубл. 11.08.2014; Бюл. № 15.
 2. Патент України на винахід №106837. Спосіб прогнозування залишкового ресурсу згинів парогонів / О. П. Осташ, Р.В. Чепіль, О.В. Вольдемаров, П.В. Гладиш. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.
 3. Патент України на винахід №106836. Спосіб оцінювання роботоздатності колісних сталей / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, В.В. Кулик. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.
 4. Патент України на корисну модель №94545. Жаростійкий матеріал для паливних комірок // О. П. Осташ, Т.О. Пріхна, А. Д. Івасишин та ін. – Опубл. 25.11.2014; Бюл. № 22.
 5. Гапонюк Я.В., Воробель Р.А., Спосіб та пристрій вимірювання діаметру паропроводу. Патент на винахід №108008 виданий 10.03.2015 р.

Публікації

 1. Andrzejczuk M., Vasylyev O. , Brodnikovskyi I. et al. Microstructural changes in NiO–ScSZ composite following reduction processes in pure and diluted hydrogen // Materials Characterization. – 2014. – №87. – P. 159–165.
 2. Низькотемпературна і корозійна циклічна тріщиностійкість алюмінієвих сплавів Д16АТНВ і В95Т1 після тривалої експлуатації / О.П. Осташ, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк та ін. // Фіз.– хім. механіка матеріалів.– 2014. – №.3. – С. 38–44.
 3. Ostash O. P., Andreiko I. M., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ O. I., Koval’chuk L. B. Low-temperature and corrosion fatigue crack-growth resistance of D16ATNV and V95T1 aluminum alloys after long-term operation // Materials Science.- 2014.- 50(3).- P. 350-357.
 4. Prikhna T., Cabioc'h T., Gawalek W., Ostash O. et al. Study of the thermal stability and mechanical characteristics of MAX phases of Ti-Al-C(N) system and their solid solutions // Advances in Science and Technology.- 2014. – 87. – P. 123–128.
 5. Prikhna T., Ostash O., Basuyk T. et al. Thermal stability and mechanical characteristics of densified Ti3AlC2-based material // Solid State Phenomena.- 2015.- Vol. 230.- P. 140-143.