ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Спецради

Спеціалізована вчена рада Д 35.226.01 05.02.10 "Діагностика матеріалів та конструкцій", 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" Голова ради: д.ф-м.н., проф., академік НАН України НАЗАРЧУК З.Т. Учений секретар: д.т.н., проф. РУСИН Б.П.


Спеціалізована вчена рада Д 35.226.02 05.02.01 "Матеріалознавство" 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла", 05.17.14 "Хімічний опір матеріалів та захист від корозії", Голова ради: д.т.н., проф., член-кореспондент НАН України ДМИТРАХ І.М. Учений секретар: д.т.н., проф., ПОГРЕЛЮК І.М.

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.226.001 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2021 року № 414.
ДФ 35.226.001 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ САПУЖАКА ЯРОСЛАВА ІГОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 11 - МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 113 – ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА


Topic: Yaroslav Sapuzhak's Zoom Meeting

Time: Jun 2, 2021 02:00 PM Kiev

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2360743553?pwd=L09hbnJzN1NTKzhUNzNGRTh6eVBhUT09

Meeting ID: 236 074 3553

Passcode: 728309


Захист Сапужака Ярослава Ігоровича:Відповідно до п.30 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінета Міністрів України від 06 березня 2019 року №167, видати диплом доктора філософії ДР № 002732 за спеціальністю 113 - Прикладна математика Сапужаку Ярославу Ігоровичу.


- Наказ