ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Спецради

Спеціалізована вчена рада Д 35.226.01 05.02.10 "Діагностика матеріалів та конструкцій", 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" Голова ради: д.ф-м.н., проф., академік НАН України НАЗАРЧУК З.Т. Учений секретар: д.т.н., проф. РУСИН Б.П.


Спеціалізована вчена рада Д 35.226.02 05.02.01 "Матеріалознавство" 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла", 05.17.14 "Хімічний опір матеріалів та захист від корозії", Голова ради: д.т.н., проф., член-кореспондент НАН України ДМИТРАХ І.М. Учений секретар: д.т.н., проф., ПОГРЕЛЮК І.М.