ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Спецради

Спеціалізована вчена рада Д 35.226.01 05.02.10 "Діагностика матеріалів та конструкцій", 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" Голова ради: д.ф-м.н., проф., академік НАН України НАЗАРЧУК З.Т. Учений секретар: д.т.н., проф. РУСИН Б.П.


Спеціалізована вчена рада Д 35.226.02 05.02.01 "Матеріалознавство" 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла", 05.17.14 "Хімічний опір матеріалів та захист від корозії", Голова ради: д.т.н., проф., член-кореспондент НАН України ДМИТРАХ І.М. Учений секретар: д.т.н., проф., ПОГРЕЛЮК І.М.

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.226.001 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2021 року № 414.
ДФ 35.226.001 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ САПУЖАКА ЯРОСЛАВА ІГОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 11 - МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 113 – ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА


Topic: Yaroslav Sapuzhak's Zoom Meeting

Time: Jun 2, 2021 02:00 PM Kiev

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2360743553?pwd=L09hbnJzN1NTKzhUNzNGRTh6eVBhUT09

Meeting ID: 236 074 3553

Passcode: 728309


Захист Сапужака Ярослава Ігоровича:Відповідно до п.30 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінета Міністрів України від 06 березня 2019 року №167, видати диплом доктора філософії ДР № 002732 за спеціальністю 113 - Прикладна математика Сапужаку Ярославу Ігоровичу.


- НаказСпеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук
ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Разова спеціалізована вчена рада Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України створена згідно з наказом директора №АГ-121 від 21.12.2022 р. на підставі рішення Вченої ради № 10 від 15.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гембари Назара Тарасовича «Математичне моделювання двоїстого впливу водню на залишкову довговічність елементів конструкцій» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 – Математика та статистика за спеціальністю 113 – Прикладна математика


Дата захисту: 16 березня 2023 року - 14.00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5, головний корпус, конференц-зал.


Онлайн захист відбудеться з використанням платформиZoom:

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 843 1628 7147

Passcode: yucPv0


Прикріплені файли:


Захист Гембари Назара Тарасовича:


Рішення разової спеціалізованої вченої ради:


Разова спеціалізована вчена рада Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України створена згідно з наказом директора №АГ-122 від 22.12.2022 р. на підставі рішення Вченої ради № 10 від 15.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гриненка Михайла Васильовича «Моделювання напружено-деформованого стану та експериментально-розрахунковий метод оцінки опірності руйнуванню теплоенергетичної сталі» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 – Математика та статистика за спеціальністю 113 – Прикладна математика


Дата захисту: 14 березня 2023 року - 14.00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5, головний корпус, конференц-зал.


Онлайн захист відбудеться з використанням платформиZoom:

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 843 1628 7147

Passcode: yucPv0


Прикріплені файли:


Захист Гриненка Михайла Васильовича:


Рішення разової спеціалізованої вченої ради:


Разова спеціалізована вчена рада Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України створена згідно наказу директора №АГ-20 від 06.03.2023 р. на підставі рішення Вченої ради № 02 від 28.02.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Слєпка Романа Тарасовича “Аналіз стану поверхонь пар тертя за характеристиками вібраційних сигналів” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 – Математика та статистика за спеціальністю 113 – Прикладна математика


Дата захисту: 28 квітня 2023 року - 12.00

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5, головний корпус, конференц-зал.


Онлайн захист відбудеться з використанням платформиZoom:

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 843 1628 7147

Passcode: yucPv0


Прикріплені файли:


Захист Слєпка Романа Тарасовича:


Рішення разової спеціалізованої вченої ради:


Разова спеціалізована вчена рада Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України створена згідно з наказом директора №АГ-21 від 07.03.2023 р. на підставі рішення Вченої ради № 2 від 28.02.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Райтера Ореста Костянтиновича «Математичні моделі для оцінки довговічності фібробетонних елементів конструкцій за повзучості» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 – Математика та статистика за спеціальністю 113 – Прикладна математика


Дата захисту: 27 квітня 2023 року - 11.00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5, головний корпус, конференц-зал.


Онлайн захист відбудеться з використанням платформиZoom:

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 843 1628 7147

Passcode: yucPv0


Прикріплені файли:


Захист Райтера Ореста Костянтиновича:


Рішення разової спеціалізованої вченої ради:Разова спеціалізована вчена рада Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України створена згідно з наказом директора №АГ-72 від 05.07.2024 р. на підставі рішення Вченої ради № 7 від 02.07.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кононюка Олександра Петровича «Воденьсорбційні та гідролізні властивості нових гідридних композитів Mg–IMC та Mg–IMC–C» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 – Механічна інженерія за спеціальністю 132 – Матеріалознавство


Дата захисту: буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5, головний корпус, актова зала


Онлайн захист відбудеться з використанням платформиZoom:

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 730 2312 9713

Passcode: pmi123


Прикріплені файли: