ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 1

Теорії хвильових процесів та оптичних систем діагностики

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • створення високопродуктивних оптико-цифрових та аналогових систем діагностування матеріалів, виробів і об’єктів; розроблення гібридних оптико-цифрових методів і засобів діагностування матеріалів, елементів конструкцій, а також змін їх фізико-механічних властивостей під час навантаження та дії зовнішнього середовища;
 • розроблення аналітико-числових методів розв’язування прямих та обернених задач теорії дифракції; визначення полів дефектів елементів конструкцій при їх зондуванні хвилями різної фізичної природи; оцінювання параметрів дефектів за характеристиками розсіяного поля; виявлення нових фізичних закономірностей дифракційної взаємодії для створення оптичних діагностичних систем;
 • розроблення інтелектуальних інформаційних технологій кількісного оцінювання параметрів і характеристик об’єктів за результатами опрацювання їх оптичних зображень.

Склад відділу:

Вороняк Тарас Іванович

завідувач відділу, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-66-09 (032) 229-66-14 voronyak@nas.gov.ua

Кулинич Ярослав Петрович

заступник зав. відділу, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-62-41 yar.kulynych@gmail.com

Назарчук Зіновій Теодорович

головний науковий співробітник, д.ф. - м.н., проф. академік

(032) 263-70-33 (032) 229-62-59 zinoviy.nazarchuk@gmail.com

Муравський Леонід Ігорович

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 229-68-57 muravskyleon@gmail.com

Воробель Роман Антонович

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 229-67-29 roman.vorobel@gmail.com

Куриляк Дозислав Богданович

провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., проф.

(032) 263-32-00 (032) 229-64-83 kuryliak@pancha.lviv.ua

Максименко Олександр Парфенович

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-64-41 (032) 229-66-95 olmaksi@gmail.com

Івасенко Ірина Богданівна

старший науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-66-29 ivasenko.iryna@gmail.com

Сахарук Олександр Миколайович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-09 sakharuk@ipm.lviv.ua

Войтко Мирон Васильович

науковий співробітник, к.ф.-м.н.

(032) 229-62-41 myron.voytko@gmail.com

Лисечко Віктор Олегович

в. о. наукового співробітника, к.ф.-м.н.

(032) 229-62-41 vtlysechko@gmail.com

Тріщук Оксана Богданівна

науковий співробітник, к.ф.-м.н.

(032) 229-62-41 oksana.trishchuk2@gmail.com

Берегуляк Олена Романівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-29 olena.berehulyak@gmail.com

Мандзій Теодор Стефанович

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-29 teodor.mandziy@gmail.com

Шарабура Олексій Михайлович

в. о. наукового співробітника, к.ф.-м.н.

(032) 229-64-21 shom@ipm.lviv.ua

Коцюба Юрій Миколайович

в. о. молодшого наукового співробітника

(032) 229-66-95 (032) 229-64-41 jurok3x@gmail.com

Стасишин Ігор Вікторович

молодший науковий співробітник

(032) 229-66-09 (032) 229-66-14 ihorgo@hotmail.com

Куць Олександр Григорович

головний інженер

(032) 229-66-81 kuts@ipm.lviv.ua

Гаськевич Георгій Ігорович

провідний інженер

(032) 229-63-13 gas@ipm.lviv.ua

Дрималик Андрій Романович

провідний інженер

(032) 229-62-62 (032) 229-66-81 drymalyk@ipm.lviv.ua

Іванська Надія Іванівна

провідний інженер

(032) 229-62-41 ivnadya51@gmail.com

Ковалевич Віра Михайлівна

провідний інженер

(032) 229-62-65 virysa333@gmail.com

Франкевич Людмила Франківна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-65 frankevychlf@gmail.com

Сурядова Ольга Дмитрівна

інженер І категорії

(032) 229-63-13 o.suriadova@gmail.com

Андрущакевич Уляна Юріївна

інженер І категорії

(032) 229-62-65 (032) 229-62-33

Кулик Ігор Іванович

технік І категорії

(032) 229-68-91

Лялюк Зіновій Юрійович

монтажник РЕАП 6 р.

(032) 229-68-91

Фото розробок та обладнання

Монографії:

 1. Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів. – Київ: Науково-видавниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2010. – 208 с.
 2. Муравський Л.І., Бобицький Я.В., Гаськевич Г.І. Оптичні інформаційні системи: Підручник (лист МОНМС України №1/1-11436 від 06.12.2011р.). –Львів: СПОЛОМ, 2011. – 200 с.
 3. Мицик Б. Г. Фотопружність анізотропних матеріалів. – Львів: Ліга-прес, 2012. – 440 с.
 4. Муравський Л.І., Вороняк Т.І., Кметь А.Б. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики / Наук. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчук. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 272 с.

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 79499 Україна. Спосіб вимірювання змін механічних властивостей металів / Мицик Б.Г., Дем’янишин Н.М., опубл. 25.04.2013, Бюл. №8.
 2. Патент на корисну модель №83390 Україна. Спосіб виготовлення кристалічного зразка для Брегівської комірки світла / Андрущак А.С., Бурий О.В., Дем’янишин Н.М., Убізський С.Б., опубл. 10.09.2013, Бюл. №17.
 3. Патент на корисну модель № 92126 Україна. Спосіб підвищення точності визначення коефіцієнтів розкладу поля механічних напружень в околі вершини тріщини у степеневі ряди Вільямса / Личак О.В., Голинський І.С., Муравський Л.І.; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15
 4. Патент на корисну модель № 91143 Україна. Поляризаційно-оптичний пристрій для визначення поворотних п’єзооптичних коефіцієнтів оптично одновісних матеріалів / Мицик Б.Г., Габа В., Дем’янишин Н.М., Кость Я.П., опубл. 25.06.2014, Бюл. №12.
 5. Гапонюк Я.В., Воробель Р.А., Спосіб та пристрій вимірювання діаметру паропроводу. Патент на винахід №108008 виданий 10.03.2015 р.

Публікації

 1. Kuryliak D.B. Diffraction of axially-symmetric TM-wave from Bi-cone formed by finite and semi-infinite shoulders / D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura // Progress In Electromagnetic Research B. – 2016. – Vol. 68. – PP. 73–88.
 2. Kuryliak D.B. Axially-Symmetric TM-Waves Diffraction by Sphere-Conical Cavity / D.B. Kuryliak, Z.T. Nazarchuk, O.B. Trishchuk // Progress In Electromagnetic Research B. – 2017. – Vol. 73. – P. 1–16.
 3. Kuryliak D. Acoustic plane wave diffraction from a truncated semi-infinite cone in axial irradiation / D. Kuryliak, V. Lysechko // Journal of Sound and Vibration. – 2017. – Vol. 409. – P. 81–93.
 4. D. Kuryliak, V. Lysechko, “Plane wave diffraction from a finite soft cone at oblique incidence,” Journal of Sound and Vibration, Vol. 438, pp. 309-323, Available online 11 September 2018.
 5. D. Kuryliak, V. Lysechko, “Scattering of the plane acoustic wave from a finite hollow rigid cone at oblique incidence,” Journal of Applied Mathematics and Mechanics (ZAMM), published: 15 October 2018 (10p.).