ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Роботи та послуги ФМІ

1 Визначення властивостей матеріалів з урахуванням дії робочих середовищ 2 Технології ремонту та підвищення роботоздатності деталей машин 3 Неруйнівний контроль та технічна діагностика 4 Розрахунок залишкового ресурсу та роботоздатності деталей машин і конструкцій 5 Інформаційні технології