ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 9

Методів та засобів відбору й обробки діагностичних сигналів

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • розвиток теорії і методів статистики періодично нестаціонарних випадкових процесів; розроблення нових методів вібраційної діагностики; створення та впровадження інноваційних вібраційно-діагностичних систем;
 • дослідження інформативних ознак електромагнітного поля; розроблення методів і засобів неруйнівного контролю параметрів і діагностування технічного стану металоконструкцій;
 • розвиток вихрострумового методу неруйнівного контролю, створення для цього нових типів високочутливих давачів.

Склад відділу:

Юзефович Роман Михайлович

завідувач відділу, д.т.н., с.н.с., доц.

(032) 263-33-55 (032) 229-63-40 roman.yuzefovych@gmail.com

Яворський Ігор Миколайович

провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н. проф.

(032) 229-63-40 ihor.yavorskyj@gmail.com

Учанін Валентин Миколайович

провідний науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-61-66 uchanin@ipm.lviv.ua

Рибачук Володимир Георгійович

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-61-66 vgrybachuk@gmail.com

Личак Олег Васильович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-92 olehlychak2003@yahoo.com

Трохим Георгій Романович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-92 george.trokhym@gmail.com

Мацько Іван Йосипович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-92 matskoivan@gmail.com

Дзерин Оксана Юрївна

молодший науковий співробітник

(032) 229-66-59 dzeryn_oksana@ukr.net

Стецько Ігор Григорович

головний конструктор

(032) 229-66-59 stko_i@yahoo.com

Черчик Геннадій Тимофійович

провідний інженер

(032) 229-62-92 hcherchyk@gmail.com

Клим Богдан Петрович

провідний інженер-метролог, к.т.н., с.н.с

(032) 229-63-51 klymbog@gmail.com

Кириченко Ірина Іванівна

інженер І категорії

(032) 229-61-66 uchlabfmi@gmail.com

Алещенко Олексій Григорович

інженер І категорії

(032) 229-61-66 uchlabfmi@gmail.com

Варивода Микола Зенонович

інженер І категорії

(032) 229-66-59 varmyk@ukrpost.ua

Стецько Ірина Ярославівна

інженер І категорії

(032) 229-66-59 irastetsko59@gmail.com

Курапов Павло Ростиславович

інженер II категорії

(032) 229-66-59 pavlo.r.kurapov@lpnu.ua

Казакова Марія Іванівна

технік І категорії

(032) 229-64-44

Луферчик Павло Петрович

технік І категорії

(032) 229-66-59

Лабораторія електрофізичних методів неруйнівного контролю

Джала Роман Михайлович

завідувач лабораторії, д.т.н., с.н.с.

(032) 263-35-33 (032) 229-67-09 dzhala.rm@gmail.com

Вербенець Богдан Ярославович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-91 bohdan_v@meta.ua

Джала Василь Романович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-91 vjoe@ipm.lviv.ua,

Івасів Ігор Богданович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-63-60 igreg@ukr.net

Семенюк Оксана Миколаївна

провідний інженер

(032) 229-63-32 demokssem@ukr.net

Червінка Людмила Євгенівна

інженер І категорії

(032) 229-63-60 luda.chervin@gmail.com

Червінка Орест Олександрович

інженер І категорії

(032) 229-63-60 orest4@gmail.com

Осешнюк Марина Олександрівна

інженер І категорії

(032) 229-65-91 marina1930@meta.ua

Горон Богдан Ігорович

молодший науковий співробітник

(032) 229-63-32 goronbohdan@gmail.com

Фото розробок та обладнання

Монографії

 1. Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань. / Під заг. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчука. – Львів: ФМІ НАНУ, 2013. – 804 с.
 2. Р. М. Джала, В. Р. Джала, І. Б. Івасів, В. Г. Рибачук, В. М. Учанін. Електрофізичні методи неруйнівного контролю дефектності елементів конструкцій / За ред. Р.М. Джали.– Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: Довідн. посібник / За заг. ред. З.Т. Назарчука. Т. 4. – Львів: Простір-М, 2018. 356 с.
 3. Roman Dzhala, Vasyl Dzhala, Bohdan Verbenets’. Noncontact testing of underground pipelines corrosion. Theoretical and practical aspects of the development of the european scientific space: Collective monograph. – Riga: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. P. 212-232. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2-53

Патенти

 1. Кравець І.Б., Юзефович Р.М., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібраційна діагностична система. Патент України № 102759 від 12.08.2013.
 2. Юзефович Р.М., Кравець І.Б., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібромеханічний стенд. Патент України № 103105 від 10.09.2013.
 3. Р. М. Джала, Б. Я. Вербенець, А. Б. Мицик, Р. С. Савула. Пристрій для вимірювань постійних і змінних електричних напруг та омічного і поляризаційного потенціалів. Патент 134246. МПК G01R19/25, G01N17/02, C23F13/04. ФМІ НАН України – 03.12.2018.
 4. Р.М. Джала, Л.П. Дикмарова, В.Р. Джала, О.І. Сенюк. Спосіб визначення поляризаційного опору в місці пошкодження ізоляції підземного трубопроводу. Патент України UA 136605. МПК G01R27/18, C23F13/00 від 12.03.2019.
 5. Р.М. Джала, В.Р. Джала, Б.І. Горон, М.І. Мельник, О.І. Сенюк. Спосіб безконтактного виявлення дефекту труби під покриттям. Патент України UA 136351 U, МПК G01N 27/00, G01R 33/02. ФМІ НАНУ – 12.08.2019.

Публікації

 1. Yavorskyj I., Yuzefovych R., Kravets I., Matsko I. Methods of periodically correlated random Processes and Their Generalizations. Cyclostationarity: Theory and Methods. Lecture Notes in Mechanical Engineering / Ed. F. Chaari, J. Leskow, A. Sanches-Ramirez. – New York: Springer, 2014. – P. 73–93.
 2. Javorskyj I., Leśkow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear Filtration Methods for Statistical Analysis of Periodically Correlated Random Processes. – Part I: Coherent and component methods and their generalization // Signal Processing. – 2012. – 92. – P. 1559–1566.
 3. Yavorskyj I., Leskow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear filtration methods for statistical analysis of periodically correlated random processes – Part II :Harmonic series representation // Signal Processing. – 2011.– 91. – P. 2506–2519.
 4. R.M. Dzhala, B.Ya. Verbenets', M.I. Mel’nyk, A.B. Mytsyk, R.S. Savula, O.M. Semеnyuk. New methods for the corrosion monitoring of underground pipelines according to the measurement of currents and potentials. // Materials Science. Vol. 52, № 5. March 2017. Р. 732-741. DOI: 10.1007/s11003-017-0016-8.
 5. Джала Р.М. Електромагнітне поле – носій інформації для геофізики і дефектоскопії // Відбір і обробка інформації. – Вип. 40 (116), 2014. – С. 73-91. Dzhala R.M. Electromagnetic field as an information carrier for geophysics and defectoscopy.