ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 9

Методів та засобів відбору й обробки діагностичних сигналів

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • розвиток теорії і методів статистики періодично нестаціонарних випадкових процесів; розроблення нових методів вібраційної діагностики; створення та впровадження інноваційних вібраційно-діагностичних систем;
 • дослідження інформативних ознак електромагнітного поля; розроблення методів і засобів неруйнівного контролю параметрів і діагностування технічного стану металоконструкцій;
 • розвиток вихрострумового методу неруйнівного контролю, створення для цього нових типів високочутливих давачів.

Склад відділу:

Юзефович Роман Михайлович

завідувач відділу, д.т.н., с.н.с., доц.

(032) 263-33-55 (032) 229-63-40 roman.yuzefovych@gmail.com

Яворський Ігор Миколайович

провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н. проф.

(032) 229-63-40 ihor.yavorskyj@gmail.com

Учанін Валентин Миколайович

провідний науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-61-66 uchanin@ipm.lviv.ua

Личак Олег Васильович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-92 olehlychak2003@yahoo.com

Трохим Георгій Романович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-92 george.trokhym@gmail.com

Мацько Іван Йосипович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-92 matskoivan@gmail.com

Слєпко Роман Тарасович

молодший науковий співробітник, доктор філософії

(032) 229-36-59

Мельник Мар'ян Ігорович

молодший науковий співробітник, к.т.н

(032) 229-35-61 maryan.mi@gmail.com

Стецько Ігор Григорович

головний конструктор

(032) 229-66-59 stko_i@yahoo.com

Черчик Геннадій Тимофійович

провідний інженер

(032) 229-62-92 hcherchyk@gmail.com

Клим Богдан Петрович

провідний інженер-метролог, к.т.н., с.н.с

(032) 229-63-51 klymbog@gmail.com

Кириченко Ірина Іванівна

інженер І категорії

(032) 229-61-66 uchlabfmi@gmail.com

Алещенко Олексій Григорович

інженер І категорії

(032) 229-61-66 uchlabfmi@gmail.com

Варивода Микола Зенонович

інженер І категорії

(032) 229-66-59 varmyk@ukrpost.ua

Стецько Ірина Ярославівна

інженер І категорії

(032) 229-66-59 irastetsko59@gmail.com

Луферчик Павло Петрович

технік І категорії

(032) 229-66-59

Лабораторія електрофізичних методів неруйнівного контролю

Джала Роман Михайлович

завідувач лабораторії, д.т.н., с.н.с.

(032) 263-35-33 (032) 229-67-09 dzhala.rm@gmail.com

Вербенець Богдан Ярославович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-91 bohdan_v@meta.ua

Джала Василь Романович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-91 vjoe@ipm.lviv.ua,

Івасів Ігор Богданович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-63-60 igreg@ukr.net

Семенюк Оксана Миколаївна

провідний інженер

(032) 229-63-32 demokssem@ukr.net

Червінка Людмила Євгенівна

інженер І категорії

(032) 229-63-60 luda.chervin@gmail.com

Червінка Орест Олександрович

інженер І категорії

(032) 229-63-60 orest4@gmail.com

Фото розробок та обладнання

Монографії та/або розділи монографії у закордонних виданнях:

 1. Javorskyj I. Component and the least square estimation of mean and covariance functions of biperiodically correlated random signals / Ihor Javorskyj, Roman Yuzefovych, Oksana Dzeryn // Applied Condition Monitoring. – 18. – Publisher: Springer Nature Switzerland, 2022. – P. 145–192. (SCOPUS) 10.1007/978-3-030-82110-4_8
 2. Джала Р.М. Захиснi покриви трубопроводiв. Електромагнетний контроль ізоляції підземних трубопроводів. Монографія / Р.М. Джала, Л.П. Дикмарова, В.Р. Джала, Б.Я. Вербенець. Київ: Наукова думка, 2021. – 228 c. ISBN 978-966-00-1762-7.
 3. Uchanin V., Nardoni G., Eddy Current Detection of Cracks in Ferromagnetic Steel Structures, in “The Fundamentals of Structural Integrity and Failure” (Ed. Richard M. Wilcox), Nova Science Publishers, NY, USA. – Р. 163–192
 4. Javorskyj I. The coherent and component estimation of covariance invariants for vectorial periodically correlated random processes and its application / Ihor Javorskyj, Ivan Matsko, Roman Yuzefovych, George Trokhym, Pavlo Semenov // Applied Condition Monitoring – 16. – Publisher: Springer Nature Switzerland, 2019. – P. 56–91. (SCOPUS) 10.1007/978-3-030-22529-2_4
 5. Javorskyjj I. Covariance analysis of periodically correlated random processes for unknown non-stationarity period / Ihor Javorskyj, Roman Yuzefovych, Ivan Matsko, Zbigniew Zakrzewski, Jacek Majewski // Advances in Signal Processing: Reviews. – Barselona : International Frequency Sensor Association Publishing, 2018. – P. 155–276. http://www.sensorsportal.com/HTML/BOOKSTORE/Advances_in_Signal_Processing_Vol_1.pdf
 6. Javorskyj I. The methods of the vectorial periodically correlated random processes for local fault detection in rolling bearing / Ihor Javorskyj, Ivan Matsko, Roman Yuzefovych, Oksana Dzeryn // Cyclostationarity: Theory and Methods III. – Springer International Publishing Switzerland, 2017. – P. 121–150. (SCOPUS) 10.1007/978-3-319-51445-1_8
 7. Javorskyj I. The stochastic reccurence structure of geophysical phenomena / Ihor Javorskyj, Roman Yuzefovych, Ivan Matsko, Ihor Kravets. // Cyclostationarity: Theory and Methods II.  – New York : Springer International Publishing Switzerland, 2015. – P. 55–88. (SCOPUS) 10.1007/978-3-319-16330-7_4
 8. Javorskyj I. Methods of periodically correlated random processes and their generalizations / Ihor Javorskyj, Roman Yuzefovych, Ihor Kravets, Ivan Matsko // Cyclostationarity: Theory and Methods. Lecture Notes in Mechanical Engineering – New York : Springer International Publishing Switzerland, 2014. – P. 73–93. (SCOPUS) 10.1007/978-3-319-04187-2_6
 9. Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань. / Під заг. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчука. – Львів: ФМІ НАНУ, 2013. – 804 с.

Патенти

 1. Кравець І.Б., Юзефович Р.М., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібраційна діагностична система. Патент України № 102759 від 12.08.2013.
 2. Юзефович Р.М., Кравець І.Б., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібромеханічний стенд. Патент України № 103105 від 10.09.2013.
 3. Р. М. Джала, Б. Я. Вербенець, А. Б. Мицик, Р. С. Савула. Пристрій для вимірювань постійних і змінних електричних напруг та омічного і поляризаційного потенціалів. Патент 134246. МПК G01R19/25, G01N17/02, C23F13/04. ФМІ НАН України – 03.12.2018.
 4. Р.М. Джала, Л.П. Дикмарова, В.Р. Джала, О.І. Сенюк. Спосіб визначення поляризаційного опору в місці пошкодження ізоляції підземного трубопроводу. Патент України UA 136605. МПК G01R27/18, C23F13/00 від 12.03.2019.
 5. Р.М. Джала, В.Р. Джала, Б.І. Горон, М.І. Мельник, О.І. Сенюк. Спосіб безконтактного виявлення дефекту труби під покриттям. Патент України UA 136351 U, МПК G01N 27/00, G01R 33/02. ФМІ НАНУ – 12.08.2019.

Публікації

Статті у виданнях науково-метричних базах Scopus:

 1. Javorskyj I. The least square estimation of the basic frequency for periodically non-stationary random signals / Ihor Javorskyj, Roman Yuzefovych, Ivan Matsko, Zbigniew Zakrzewski // Digital Signal Processing: A Review Journal. – 2022. – 122. – 103333. (10.1016/j.dsp.2021.103333)
 2. Javorskyj I. Detection of distributed and localized faults in rotating machines using periodically non-stationary covariance analysis of vibrations / Ihor Javorskyj, Roman Yuzefovych, Oleh Lychak, Roman Slyepko, Pavlo Semenov // Measurement Science and TechnologySignal Processing. – 2023. – Vol. 34. – 24 p. (10.1088/1361-6501/acbc93)
 3. Javorskyj I. Methods of hidden periodicity discovering for gearbox fault detection / Ihor Javorskyj, Ivan Matsko, Roman Yuzefovych, Oleh Lychak, Roman Lys // Sensors. – 2021. – 21. – 6138. (10.3390/s21186138)
 4. Javorskyj I. Hilbert transform of a periodically non-stationary random signal: Low-frequency modulation / Ihor Javorskyj, Roman Yuzefovych, Ivan Matsko, Pavlo Kurapov // Digital Signal Processing: A Review Journal. – 2021. – 116. – 103113. (10.1016/j.dsp.2021.103113)
 5. Javorskyj І. М. The properties of LSM-estimator of correlation function of biperiodically correlated random processes / Ihor Javorskyj, Oksana Dzeryn, Roman Yuzefovych, Pavlo Semenov // Journal of Automation and Information Sciences. – 2020. – 52 (6). – P. 44–57. (10.1615/JAutomatInfScien.v52.i6.40)
 6. Uchanin V., Nardoni G. Detection of cracks in ferrous steel structures: new innovative eddy current techniques. // Procedia Structural Integrity. – 2019. – 16. – P. 198–204. (10.1016/j.prostr.2019.07.041)
 7. Dzhala R., Dzhala V., Savula R., Senyuk O., Verbenets B. Determination of components of transient resistance of underground pipeline. // Procedia Structural Integrity. – 2019. – P. 218–222. (10.1016/j.prostr.2019.07.044)
 8. Lozovan V., Dzhala R., Skrynkovskyy R., Yuzevych V. Detection of specific features in the functioning of a system for the anti-corrosion protection of underground pipelines at oil and gas enterprises using neural networks. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. – 1(5-97). – P. 20–27. (10.15587/1729-4061.2019.154999)
 9. Matsko I. Forced oscillations of cracked beam under the stochastic cyclic loading / Ivan Matsko, Ihor Javorskyj, Roman Yuzefovych, Zbigniew Zakrzewski // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2018. – 104. – P. 242–263. (10.1016/j.ymssp.2017.08.021)
 10. Uchanin V., Minakov S., Nardoni G., Ostash O., Fomichov S. Nondestructive Determination of Stresses in Steel Components by Eddy Current Method. Journal of Mechanical Engineering. – 2018. – 64 (11). – P. 690–697. 10. (5545/sv-jme.2018.5208)
 11. Javorskyj I. Coherent covariance analysis of periodically correlated random processes for unknown non-stationarity period / Ihor Javorskyj, Roman Yuzefovych, Ivan Matsko, Zbigniev Zakrzewski, Jacek Majewski // Digital Signal Processing. – 2017. – 65. – P. 27–51. (10.1016/j.dsp.2017.02.013)
 12. Javorskyj I. Periodically correlated random processes: Application in early diagnostics of mechanical systems / Ihor Javorskyj, Ihor Kravets, Ivan Matsko, Roman Yuzefovych // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2017. – 83. – P. 406–438. (10.1016/j.ymssp.2016.06.022)
 13. Javorskyy I. Discrete estimators of characteristics for periodically correlated time series / Ihor Javorskyy, Ivan Matsko, Roman Yuzefovych, Zbignev Zakrzewski // Digital Signal Processing. – 2016. – 53. – P. 25–40. (10.1016/j.dsp.2016.03.003)
 14. Javorskyj I. Component covariance analysis for periodically correlated random processes / Ihor Javorskyj, Ihor Isayev, Jacek Majewski, Roman Yuzefovych // Signal Processing. – 2010. – Vol. 90, Is. 4. – P. 1083–1102. (10.1016/j.sigpro.2009.07.031)

Статті у вітчизняних наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України:

 1. Яворський І.М., Юзефович Р.М., Личак О.В. Перетворення Гільберта багатокомпонент-них періодично нестаціонарних випадкових сигналів. Доповіді Національної академії наук України. – 2022. – № 1. – C. 20–33. https://doi.org/10.15407/dopovidi2022.01.020
 2. Яворський І.М., Юзефович Р.М., Личак О.В. Аналіз високочастотної модуляції несучих гармонік періодично нестаціонарного випадкового сигналу. Доповіді Національної академії наук України. – 2022. – № 2. – С. 21–31. https://doi.org/10.15407/dopovidi2022.02.021
 3. Rybachuk V.G., Uchanin V.M. Possibility of eddy current testing of low-conductive heterogeneous media. Information Extraction and Processing. – 2022. – № 50 (126). – С. 5–12. https://doi.org/10.15407/vidbir2022.50.005
 4. Dzhala R. M., Dzhala V. R., Verbenets B. Ya., Melnyk M. I. Method of non-contact detection of defect in coated cylinder. Information Extraction and Processing. – 2022. – 50 (126). – С. 13–18. https://doi.org/10.15407/vidbir2022.50.013
 5. Учанін В.М., Бичков C.А., Семенець О.І., Дереча В.Я., Александров С.А. Автогенераторні вихрострумові дефектоскопи для експлуатаційного контролю авіаційних конструкцій. Технічна діагностика та неруйнівний контроль. – 2022. – № 3. – С. 22–29. https://doi.org/10.37434/tdnk2022.03.04
 6. Яворський І.М., Юзефович Р. М., Личак О.В., Слєпко Р.Т., Варивода М.З., П.О. Семенов. Діагностика пошкоджень зубчатих пар методами біперіодично корельованих випадкових процесів. Частина 1. Теоретичні аспекти проблеми. Технічна діагностика та неруйнівний контроль. – 2022. – № 4. – С. 4–11. https://doi.org/10.37434/tdnk2022.04.01
 7. Юзефович Р.М., Яворський І.М., Личак О.В., Трохим Г.Р., Варивода М.З., Семенов П.О. Діагностика пошкоджень зубчатих пар методами біперіодично корельованих випадкових процесів. Частина 2. Дослідження вібраційних сигналів редуктора вітрогенератора. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2023. – № 1. – С. 13–21. https://doi.org/10.37434/tdnk2023.01.02
 8. Учанін В.М., Луценко Г.Г., Опанасенко А.В. Автоматизовані системи вихрострумового контролю з накладними перетворювачами подвійного диференціювання. Технічна діагностика і неруйнівний контроль. – 2023. – № 2. – C. 7–16. https://doi.org/10.37434/tdnk2023.02.01
 9. Юзефович Р.М., Яворський І.М., Личак О.В., Гнатишин В.В., М.З. Варивода. Виділення та аналіз детермінованої складової вібрацій методом найменших квадратів. Технічна діагностика та неруйнівний контроль. – 2023. – № 2. – С. 17–21. https://doi.org/10.37434/tdnk2023.02.02