ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Новини

     Геополітичне розташування України та Польщі зумовлює їхню співпрацю в різних сферах життєдіяльності, зокрема і науково-технічній. Саме цей вектор двосторонніх відносин став одним із нових і актуальних, позаяк сприяє покращенню інвестиційного клімату в обох державах, долученню до інноваційних технологій, а також поглибленню інтеграції у європейський науковий і техніко-технологічний простір.

     Українсько-польська науково-технічна співпраця регулюється низкою двосторонніх документів. Її започаткував підписаний у 1993 році Договір між Урядами України та Республіки Польща про співробітництво в галузі науки та технології. Документ визначав основні напрямки взаємодії: виконання спільних проєктів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їхніми результатами, а також обмін вченими та фахівцями, котрі беруть участь у реалізації цих проєктів; проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів; обмін науковою, науково-технічною інформацією і документацією; спільне використання науково-дослідних приладів та наукового обладнання; створення спільних науково-технічних центрів та творчих колективів.

Участь у виконанні спільного українсько-польського проєкту “Оцінювання міцності на межі розділу нових гібридних композиційних матеріалів з використанням підходів механіки руйнування” спільно із колєгами із Вроцлавського університету науки і технології беруть науковці Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка. У рамках згаданого проекту інститут відвідав аспірант Міхал Смольніцкі з Вроцлавського університету науки і технології, Польща (PhD Student Michal Smolnicki, Wroclaw University of Science and Technology).

24 листопада 2021 р., відбувся розширений семінар відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів, на якому заслухано доповідь аспіранта Міхала Смольніцкі на тему «Experimental and finite element method investigation of thermoplastic fiber metal laminates under mixed-mode loading».

Співробітництво між Україною та Республікою Польща в науково-технічній сфері відповідає інтересам обох держав, позаяк стосується тих напрямків, які приносять суттєву користь вже сьогодні і визначають їхню спромогу інтегруватися в європейський та світовий науково-технічний простір. І наш Інститут продовжує розвивати і зміцнювати цю, безумовно корисну, для обох держав співпрацю.

«Акредитація освітньої програми – це процес перевірки та аналізу інформації, що міститься у самоаналізі (Self-Assessment Report - SAR) та інших документах, а також отриманої під час інтерв'ю з представниками закладу вищої освіти, що ґрунтується на фактичних даних та включає вивчення будьяких питань, які стосуються якості оцінюваної програми і шляхів її покращення». (Методичні рекомендації щодо акредитації освітніх програм)

Метою акредитації є:
  • підтвердження відповідності освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою критеріям;
  • надання рекомендацій та консультацій закладам освіти щодо вдосконалення освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою;
  • надання усім заінтересованим сторонам інформації про освітню програму, освітню діяльність за цією програмою (у тому числі наукові здобутки), ефективність процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за освітньою програмою;
  • посилення довіри до вищої освіти в Україні;
  • сприяння інтеграції українських закладів освіти до Європейського простору вищої освіти.

ДОВОЛІ ДОВГИЙ І В МІРУ СКЛАДНИЙ ШЛЯХ ПРОЙДЕНО УСПІШНО.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України підтвердив відповідність своєї освітньо-наукової програми та освітньої діяльності за усіма критеріями, пройшов акредитацію та отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю «132 Матеріалознавство».
Ідентифікатор освітньої програми ЄДЕБО 38789 /132 Матеріалознавство.

ВІТАЄМО УСІХ ХТО, ДОЛУЧИВСЯ ДО ЦІЄЇ РОБОТИ!

З 22 по 24 вересня 2021 року відбулася Міжнародна конференція молодих науковців з матеріалознавства та інженерії поверхні (International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering MSSE2021), організована Радою молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (ФМІ НАН України).

Метою проведення даної конференції було підтримка молодих науковців, спеціалістів та аспірантів ФМІ НАН України та інших наукових і навчальних установ у підвищенні їх професійної кваліфікації та наукового рівня, а також обмін ідеями та підходами, апробація нових наукових результатів, набуття досвіду публічного викладу та захисту основних положень наукових досліджень.

Тематика конференції охоплювала 4 напрямки: “Fracture Mechanics and Strength of Materials”, “Corrosion Protection of Materials”, “Modern Problems of Materials Science”, “Information and Diagnostic Systems”.

Конференція проходила у Львівському палаці мистецтв за підтримки дирекції Фізико-механічного інституту (ФМІ) ім. Г.В. Карпенка НАН України, Профкому ФМІ; ДП ІЦ «Техно-Ресурс», ДМП «Газотермік», ДП ІЦ «Львівантикор», Компанія «Електро» та Корпорація «Енергоресурс-інвест». Окремо варто відзначити, що захід пройшов за підтримки Львівської міської ради та Львівського конференц-бюро і дофінансовувався в рамках програми «Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові».

В роботі MSSE2021 взяли участь молоді науковці та спеціалісти з України – Києва, Дніпра, Харкова, Львова тощо, та з-за кордону, а саме: Сполучених Штатів Америки, Мексики, Польщі, Франції та Іран. Загалом молоді вчені представили 24 вітчизняні та 9 зарубіжних академічних, університетських, науково-дослідних установ та центрів.

Конференція продемонструвала високий науковий та науково-технічний рівень молодих науковців, зафіксувала найважливіші наукові досягнення у ділянках з проблематики конференції. Успішне проведення конференції свідчить про її актуальність і велике значення.

Більше фотографій із заходу доступні за посиланням: https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G4k7gS5dstgJQYpthPohGtmnq5LddzuD

 

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »