ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Новини

  
 

📢7 - 9 червня 2022 р. у місті Львові відбудеться 

🌐 XVI Міжнародна конференція Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів "Корозія-2022"

Метою цього заходу є ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими теоретичними та практичними розробками в галузі корозії та протикорозійного захисту матеріалів, сучасними методами підвищення корозійної тривкості металоконструкцій різноманітного призначення, а також налагодження наукових та комерційних відносин між українськими та зарубіжними фахівцями. 

Тематика конференції:

 • фундаментальні аспекти корозії та моделювання;
 • корозійно-механічне руйнування матеріалів;
 • корозійнотривкі матеріали та покриття;
 • інгібітори та протикорозійні пігменти;
 • методи досліджень та корозійний моніторинг;
 • протикорозійний захист промислового обладнання;
 • корозія обладнання альтернативної енергетики.

👥 Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2022 року зареєструватися та подати електронний варіант доповіді  (реєстраційна форма).

Вебсторінка конференції: www.ipm.lviv.ua/corrosion2022/.

Матеріали доповідей будуть опубліковані у спецвипуску журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». Кращі статті, які містять нові, оригінальні результати, будуть відібрані для опублікування у журналі “Materials Science” (Springer).


 
Оргкомітет конференції:
"Корозія-2022", ФМІ НАН України,
вул. Наукова, 5, 79060, м. Львів, Україна
тел./факс: +380 322 638 096; +380 322 296 385
Голова оргкомітету –  д.т.н. Сергій Корній
Секретар оргкомітету – к.х.н. Олена Даниляк (corrosion2022.lviv@gmail.com).
 

     Геополітичне розташування України та Польщі зумовлює їхню співпрацю в різних сферах життєдіяльності, зокрема і науково-технічній. Саме цей вектор двосторонніх відносин став одним із нових і актуальних, позаяк сприяє покращенню інвестиційного клімату в обох державах, долученню до інноваційних технологій, а також поглибленню інтеграції у європейський науковий і техніко-технологічний простір.

     Українсько-польська науково-технічна співпраця регулюється низкою двосторонніх документів. Її започаткував підписаний у 1993 році Договір між Урядами України та Республіки Польща про співробітництво в галузі науки та технології. Документ визначав основні напрямки взаємодії: виконання спільних проєктів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їхніми результатами, а також обмін вченими та фахівцями, котрі беруть участь у реалізації цих проєктів; проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів; обмін науковою, науково-технічною інформацією і документацією; спільне використання науково-дослідних приладів та наукового обладнання; створення спільних науково-технічних центрів та творчих колективів.

Участь у виконанні спільного українсько-польського проєкту “Оцінювання міцності на межі розділу нових гібридних композиційних матеріалів з використанням підходів механіки руйнування” спільно із колєгами із Вроцлавського університету науки і технології беруть науковці Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка. У рамках згаданого проекту інститут відвідав аспірант Міхал Смольніцкі з Вроцлавського університету науки і технології, Польща (PhD Student Michal Smolnicki, Wroclaw University of Science and Technology).

24 листопада 2021 р., відбувся розширений семінар відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів, на якому заслухано доповідь аспіранта Міхала Смольніцкі на тему «Experimental and finite element method investigation of thermoplastic fiber metal laminates under mixed-mode loading».

Співробітництво між Україною та Республікою Польща в науково-технічній сфері відповідає інтересам обох держав, позаяк стосується тих напрямків, які приносять суттєву користь вже сьогодні і визначають їхню спромогу інтегруватися в європейський та світовий науково-технічний простір. І наш Інститут продовжує розвивати і зміцнювати цю, безумовно корисну, для обох держав співпрацю.

«Акредитація освітньої програми – це процес перевірки та аналізу інформації, що міститься у самоаналізі (Self-Assessment Report - SAR) та інших документах, а також отриманої під час інтерв'ю з представниками закладу вищої освіти, що ґрунтується на фактичних даних та включає вивчення будьяких питань, які стосуються якості оцінюваної програми і шляхів її покращення». (Методичні рекомендації щодо акредитації освітніх програм)

Метою акредитації є:
 • підтвердження відповідності освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою критеріям;
 • надання рекомендацій та консультацій закладам освіти щодо вдосконалення освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою;
 • надання усім заінтересованим сторонам інформації про освітню програму, освітню діяльність за цією програмою (у тому числі наукові здобутки), ефективність процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за освітньою програмою;
 • посилення довіри до вищої освіти в Україні;
 • сприяння інтеграції українських закладів освіти до Європейського простору вищої освіти.

ДОВОЛІ ДОВГИЙ І В МІРУ СКЛАДНИЙ ШЛЯХ ПРОЙДЕНО УСПІШНО.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України підтвердив відповідність своєї освітньо-наукової програми та освітньої діяльності за усіма критеріями, пройшов акредитацію та отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю «132 Матеріалознавство».
Ідентифікатор освітньої програми ЄДЕБО 38789 /132 Матеріалознавство.

ВІТАЄМО УСІХ ХТО, ДОЛУЧИВСЯ ДО ЦІЄЇ РОБОТИ!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »