ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Новини

 
Колектив Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України глибоко сумує з приводу відходу з життя члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора, головного наукового співробітника Інституту Василя Івановича Похмурського.
Похмурський Василь Іванович народився 2 серпня 1933 р. на Львівщині. Відомий вчений в галузі матеріалознавства, фізико-хімічної механіки матеріалів та захисту металів від корозії, доктор технічних наук (1972 р.), професор (1973 р.), член-кореспондент НАН України (1990 р.).
В.І. Похмурський завідувач відділу фізико-хімічних методів зміцнення конструкційних матеріалів (1970–2015 рр) та заступник директора інституту з науково-дослідної роботи (1991–2015рр.), а з 2015 р. – головний науковий співробітник.
Значний внесок В.І. Похмурський зробив у розвиток теорії корозійно-меха-нічного руйнування металів і сплавів, дослідження впливу різних аґресивних середовищ, в т.ч. водню, на структуру та властивості сталей та створення ефективних методів захисту конструкційних матеріалів від корозії та зношування.
Він створив оригінальне обладнання та розробив нові методи дослідження втомного, корозійно-механічного руйнування, водневої проникливості металів, а також методики оцінювання надійності та довговічності матеріалів енергетичного та нафтохімічного обладнання. Суттєвий його вклад у розвиток теорії та технології термомеханічного зміцнення сталей, створення нових дифузійних, композиційних гальванічних, газотермічних, екологічно чистих інгібованих полімерних покриттів, вивчення їх впливу на міцність металів за одночасної дії робочих середовищ. Для широкомасштабного впровадження наукових розробок у виробництво з його ініціативи в інституті засновано державне мале підприємство «Газатермік», за допомогою якого в різних областях України було створено понад двадцять дільниць з відновлення деталей мшин за розробленою під його керівництвом технологією електродугової металізації з використанням порошкових електродних дротів.
В.І. Похмурський талановитий педагог, понад 25 років на посаді професора за сумісництвом читав курси лекцій в Національному університеті «Львівська політехніка», багато рокав керував філією кафедри цього університету, він почесний професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, підготував понад 50 кандидатів технічних наук, серед його учнів 10 докторів наук. Василь Іванович автор і співавтор майже 800 публікацій, у тому числі 15 монографій та понад 70 винаходів.
В.І. Похмурський проводить велику науково-організаційну роботу. З 1987 р. і по цей час він є першим заступником голови Міжвідомчої науково-технічної ради з проблем корозії і протикорозійного захисту металів при Президії НАН України. Він засновник і президент Української асоціації корозіоністів (1992р.), з 1977р член бюро (ради) Західного наукового центру НАН і МОН України (заступник голови центру у 1999 -2006 рр), був членом експертної ради ВАК України, членом секції Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки України. Він член редколегій ряду міжнародних журналів, тематичних збірників, Міжнародної корозійної ради (ІСС), Європейської корозійної федерації (EFC), Міжнародного електрохімічного товариства (IES), Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS), Американського товариства інженерів (NACЕ), дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (1995 р.) Він орґанізатор міжнародних конферецій-виставок, які реґулярно проводяться в Україні.
В.І. Похмурський -Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002 р.), премії НАН України ім. Г.В. Карпенка (1989 р.), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003 р.), відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2013 р), Відмінник освіти України (2005 р.).
Колектив Інституту висловлює щирі співчуття рідним і близьким Василя Івановича. Поділяє невтішне горе й біль непоправної втрати. Світла пам'ять про Василя Івановича, талановитого керівника, науковця, добру і чуйну людину залишиться у серцях тих, хто знав його особисто!

 

 Науковці відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України реалізують проєкт для розв’язання проблем енергетичної безпеки «Розроблення методології оцінювання роботоздатності існуючих газопроводів для підвищення стійкості функціонування енергетичної системи України при транспортуванні зеленого водню» (№ 2022.01/0099), який став одним із переможців конкурсу «Наука для відбудови України в воєнний та повоєнний періоди» Національного фонду досліджень України.

Науковий керівник проєкту – завідувач відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів, доктор технічних наук, професор Ольга Звірко.

Виконавці проєкту: провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор Григорій Никифорчин; провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Олександр Цирульник, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший дослідник Галина Кречковська, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший дослідник Мирослава Греділь, в.о. молодшого наукового співробітника Іван Цибайло та в.о. молодшого наукового співробітника Олег Венгринюк.

Термін виконання проєкту – серпень 2023 – грудень 2024 р.

Одним з невідкладних питань відбудови України у воєнний та повоєнний періоди є забезпечення її енергетичної та економічної безпеки через розвиток водневої енергетики. Для транспортування водню розглядають можливість використання існуючої мережі транзитних газопроводів України. Однак вона відзначається значним терміном експлуатації, яка знижує опір сталей водневій крихкості. Відповідно, існує високий ризик порушення цілісності експлуатаційно деградованих труб при їх наводнюванні з боку внутрішньої поверхні при транспортуванні водню. Тому необхідно проаналізувати поточний технічний стан потенційно небезпечних ділянок трубопроводів, оцінити вплив водню на тривало експлуатований метал та обґрунтувати умови безпечної експлуатації газотранспортної мережі з урахуванням деградації сталі та наводнювання при транспортуванні водню.

У результаті виконання проєкту буде розроблена методологія оцінювання роботоздатності трубних сталей існуючих газопроводів при транспортуванні ними водню на основі нових критеріїв досягнення металом критичного стану та роботоздатності з урахуванням поточного структурно-механічного стану та наводнювання. Методологія буде апробована ТОВ «ІПП ЦЕНТР».

Впровадження розробленої методології сприятиме підвищенню стійкості функціонування енергетичної системи через розвиток водневої енергетики, що відповідає тенденціям переходу європейських країн на екологічні джерела енергії і посилить тим самим конкурентоспроможність України в умовах сучасних викликів у воєнний та повоєнний періоди.

 

 

 

19 вересня 2023 року о 11.00 год. у актовій залі інституту відбудеться Вчена рада за результатами оцінювання ефективності діяльності Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка.

Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/6111566233?pwd=WDR3a2t1NGdJOTAvNk9JakRZbTJUQT09

Ідентифікатор конференції: 611 156 6233

Пароль: m1k5tP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 »