ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Основні напрями наукових досліджень ФМІ

Фізичні основи

та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування.

Фізико-хімічна механіка

руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.

  • Інтегруємось до європейського дослідницького простору

    Воднева енергетика – проблеми і перспективи

    Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки

    Вітаємо знову! Наші молоді науковці мають нові здобутки

    Премія Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік