ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Оптико-цифровий дефектоскоп

Призначення:

Виявлення внутрішніх дефектів у шаруватих композитах та з’єднаннях «композит–композит» і «метал–композит». Робота дефектоскопа базується на оптико-цифровому методі виявлення підповерхневих дефектів у композитних панелях та з’єднаннях шляхом реєстрації та обробки динамічних спекл–зображень поверхні за її ультразвукового збудження. Поверхня сканується оптичною головкою для послідовного зондування панелі або елемента конструкції.

Характеристики:

Переваги:

Значно простіша конструкція оптичних вузлів та електронних блоків порівняно з подібними системами виявлення внутрішніх дефектів методом адитивно-субтрактивної спекл-інтерферометрії. Набагато менша чутливість до вібрацій та зовнішніх завад порівняно з аналогами. Можливість зміни площі досліджуваної ділянки поверхні для деталізації контролю. Можливість створювати прості і надійні системи неруйнівного контролю елементів конструкцій, здатні працювати в натурних умовах.

Контактна інформація:

Корній Валентина Василівна

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

(032) 263-70-49 valia.korniy@gmail.com