ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Новини

Науковці Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка реалізують проєкт для розв’язання проблем енергетичної безпеки

 

 Науковці відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України реалізують проєкт для розв’язання проблем енергетичної безпеки «Розроблення методології оцінювання роботоздатності існуючих газопроводів для підвищення стійкості функціонування енергетичної системи України при транспортуванні зеленого водню» (№ 2022.01/0099), який став одним із переможців конкурсу «Наука для відбудови України в воєнний та повоєнний періоди» Національного фонду досліджень України.

Науковий керівник проєкту – завідувач відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів, доктор технічних наук, професор Ольга Звірко.

Виконавці проєкту: провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор Григорій Никифорчин; провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Олександр Цирульник, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший дослідник Галина Кречковська, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший дослідник Мирослава Греділь, в.о. молодшого наукового співробітника Іван Цибайло та в.о. молодшого наукового співробітника Олег Венгринюк.

Термін виконання проєкту – серпень 2023 – грудень 2024 р.

Одним з невідкладних питань відбудови України у воєнний та повоєнний періоди є забезпечення її енергетичної та економічної безпеки через розвиток водневої енергетики. Для транспортування водню розглядають можливість використання існуючої мережі транзитних газопроводів України. Однак вона відзначається значним терміном експлуатації, яка знижує опір сталей водневій крихкості. Відповідно, існує високий ризик порушення цілісності експлуатаційно деградованих труб при їх наводнюванні з боку внутрішньої поверхні при транспортуванні водню. Тому необхідно проаналізувати поточний технічний стан потенційно небезпечних ділянок трубопроводів, оцінити вплив водню на тривало експлуатований метал та обґрунтувати умови безпечної експлуатації газотранспортної мережі з урахуванням деградації сталі та наводнювання при транспортуванні водню.

У результаті виконання проєкту буде розроблена методологія оцінювання роботоздатності трубних сталей існуючих газопроводів при транспортуванні ними водню на основі нових критеріїв досягнення металом критичного стану та роботоздатності з урахуванням поточного структурно-механічного стану та наводнювання. Методологія буде апробована ТОВ «ІПП ЦЕНТР».

Впровадження розробленої методології сприятиме підвищенню стійкості функціонування енергетичної системи через розвиток водневої енергетики, що відповідає тенденціям переходу європейських країн на екологічні джерела енергії і посилить тим самим конкурентоспроможність України в умовах сучасних викликів у воєнний та повоєнний періоди.