ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Новини

Співпрацюємо з Вроцлавським університетом

     Геополітичне розташування України та Польщі зумовлює їхню співпрацю в різних сферах життєдіяльності, зокрема і науково-технічній. Саме цей вектор двосторонніх відносин став одним із нових і актуальних, позаяк сприяє покращенню інвестиційного клімату в обох державах, долученню до інноваційних технологій, а також поглибленню інтеграції у європейський науковий і техніко-технологічний простір.

     Українсько-польська науково-технічна співпраця регулюється низкою двосторонніх документів. Її започаткував підписаний у 1993 році Договір між Урядами України та Республіки Польща про співробітництво в галузі науки та технології. Документ визначав основні напрямки взаємодії: виконання спільних проєктів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їхніми результатами, а також обмін вченими та фахівцями, котрі беруть участь у реалізації цих проєктів; проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів; обмін науковою, науково-технічною інформацією і документацією; спільне використання науково-дослідних приладів та наукового обладнання; створення спільних науково-технічних центрів та творчих колективів.

Участь у виконанні спільного українсько-польського проєкту “Оцінювання міцності на межі розділу нових гібридних композиційних матеріалів з використанням підходів механіки руйнування” спільно із колєгами із Вроцлавського університету науки і технології беруть науковці Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка. У рамках згаданого проекту інститут відвідав аспірант Міхал Смольніцкі з Вроцлавського університету науки і технології, Польща (PhD Student Michal Smolnicki, Wroclaw University of Science and Technology).

24 листопада 2021 р., відбувся розширений семінар відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів, на якому заслухано доповідь аспіранта Міхала Смольніцкі на тему «Experimental and finite element method investigation of thermoplastic fiber metal laminates under mixed-mode loading».

Співробітництво між Україною та Республікою Польща в науково-технічній сфері відповідає інтересам обох держав, позаяк стосується тих напрямків, які приносять суттєву користь вже сьогодні і визначають їхню спромогу інтегруватися в європейський та світовий науково-технічний простір. І наш Інститут продовжує розвивати і зміцнювати цю, безумовно корисну, для обох держав співпрацю.