ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Силабуси дисциплін зі спеціальності 132 - Матеріалознавство

Фізико-хімічна механіка матеріалів Фізико-хімічні основи поверхневих явищ Фізичні основи та методи технічного діагностування Фізико-хімічні проблеми матеріалознавства Трибологія та зносотривкі матеріали Технічна діагностика матеріалів, виробів і елементів конструкцій Структурна механіка руйнування та експлуатаційна деградація матеріалів Організація наукової діяльності Методи неруйнівного контролю: фізичні основи та прикладне застосування Менеджмент і презентація наукового та освітніх проектів Матеріалознавство конструкційних і функціональних матеріалів для водневої енергетики Матеріалознавство конструкційних і функціональних матеріалів для атомної та теплової енергетики Матеріали функціональних покриттів Високотемпературна взаємодія конструкційних матеріалів з газовими та рідкометалевими середовищами Філософія науки та культури Іноземна мова професійного спрямування