ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Освітньо-наукова програма 113 Прикладна математика

Силабуси дисциплін зі спеціальності 113 - Прикладна математика Підвищення кваліфікації викладачів Освітньо-наукова програма 113 - "Прикладна математика" - 2016р. Персональний склад випускової кафедри 113 "Прикладна математика" 2021 Персональний склад випускової кафедри 113 "Прикладна математика" 2016 Положення про випускову кафедру 113 "Прикладна математика"