ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Освітньо-наукова програма 113 Прикладна математика

Силабуси дисциплін зі спеціальності 113 - Прикладна математика Підвищення кваліфікації викладачів Освітньо-наукова програма 113 - "Прикладна математика" - 2022р. Освітньо-наукова програма 113 - "Прикладна математика" - 2021р. Освітньо-наукова програма 113 - "Прикладна математика" - 2016р. Персональний склад випускової кафедри 113 "Прикладна математика" 2022 Положення про випускову кафедру 113 "Прикладна математика" Навчальний план 113 "Прикладна математика" Положення про порядок вільного вибору вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні Міжнародна академічна мобільність