ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Освітньо-наукова програма 113 Прикладна математика

Силабуси дисциплін зі спеціальності 113 - Прикладна математика Підвищення кваліфікації викладачів Освітньо-наукова програма 113 - "Прикладна математика" - 2021р. Освітньо-наукова програма 113 - "Прикладна математика" - 2016р. Персональний склад випускової кафедри 113 "Прикладна математика" 2021 Персональний склад випускової кафедри 113 "Прикладна математика" 2016 Положення про випускову кафедру 113 "Прикладна математика" Навчальний план 113 "Прикладна математика" 2021 Положення про порядок вільного вибору вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні