ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Силабуси дисциплін зі спеціальності 113 - Прикладна математика

Метод сингулярних інтегральних рівнянь у двовимірних задачах теорії пружності Прогнозування та діагностика цілісності конструкцій з позицій механіки руйнування Побудова математичних моделей для оцінювання впливу включень на статичну та циклічну міцність структурно неоднорідних матеріалів Фізико-хімічна механіка матеріалів Пружно-пластичні задачі механіки руйнування Крайові задачі фізики міцності та пластичності матеріалів Математичне моделювання проблеми заліковування тріщин в деформівних твердих тілах Фізичні основи та методи технічного діагностування Структурна механіка руйнування та експлуатаційна деградація матеріалів Технічна діагностика матеріалів, виробів і елементів конструкцій Методи визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій за дії фізико-хімічних факторів Метод скінченних елементів у механіці руйнування Фізико-математичні моделі зародження та поширення тріщин в матеріалах Фізика та механіка міцності і руйнування матеріалів Філософія науки та культури Іноземна мова професійного спрямування Організація наукової діяльності Основи педагогічної діяльності Наукова-педагогічна практика