ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Освітньо-наукова програма 132 Матеріалознавство

Силабуси дисциплін зі спеціальності 132 - Матеріалознавство. Підвищення кваліфікації викладачів Освітньо-наукова програма 132 - Матеріалознавство - 2016р. Освітньо-наукова програма 132 - Матеріалознавство - 2020р. Навчальний план 132 - Матеріалознавство- 2020р. Протокол внесення змін до ОНП Положення про випускову кафедру 132 "Матеріалознавство" Положення про філію кафедри Персональний склад випускової кафедри 132 "Матеріалознавство" 2020 Персональний склад випускової кафедри 132 "Матеріалознавство" 2016