ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Державне мале підприємство “Газотермік”

Державне мале підприємство “Газотермік” створено Фізико-механічним інститутом (Засновник) у 1991 році. Статутна діяльність державного малого підприємства “Газотермік” передбачає виконання робіт, пов’язаних із розробкою та нанесенням електрометалізаційних покрить різного функціонального призначення, а також створення обладнання для відповідного технічного і технологічного забезпечення процесу. Підприємство має відповідне обладнання для нанесення покриттів їх механічної обробки, а також висококваліфікований технічний персонал для виконання робіт.

Разом з цим у ФМІ НАН України протягом тривалого періоду ведуться розробки та дослідження фізико-механічних властивостей електрометалізаційних покриттів з застосуванням нових порошкових дротів. Ці роботи виконуються в рамках як тематики відомчого замовлення, так і цільової програми НАН України “Ресурс” на предмет створення високоефективних зносостійких та корозійностійких покриттів.

В зв’язку з цими плановими роботами інституту, дослідно-виробнича база ДМП “Газотермік” активно використовується для забезпечення виконання окремих розділів тематики інституту і, зокрема, для виготовлення нових порошкових дротів, нанесення покриттів як на дослідні зразки, так і на натурні об’єкти з метою їх практичної перевірки.

За час існування підприємства на замовлення інституту виготовлено дослідні партії нових типів електродних порошкових дротів для створення електрометалізаційних покриттів з високою адгезією та підвищеними трибологічними властивостями. Проведена дослідно-промислова перевірка ефективності технології електро-дугового нанесення відновних та захисних покриттів з нових порошкових дротів системи легування Fe-Cr-B-Al Fe-Cr-Al-Ті для захисту від абразивного, корозійно-абразивного зношування деталей установок харчопереробної, транспортної, оборонної та видобувної галузі.

Зазначені покриття і технології рекомендовані для широкого застосування на підприємствах харчопереробної промисловості, транспортної і гірничодобувної галузі та для ремонту спецтехніки тощо.