ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Вимірювачі потенціалів

Призначення:

Вимірювачі потенціалів типу: ВП-2, ВПП-К, МГП – прилади для вимірювань електричних потенціалів підземних трубопроводів (ПТ) та інших металевих споруд в електропровідному середовищі під час контролю їх електрохімічного (катодного) захисту від корозії.


Портативний прилад ВП-2 призначений для міряння різниці потенціалів (постійної електричної напруги) метал-ґрунт, ґрунт-ґрунт і т.п. під час контролю електрохімічного захисту від корозії підземних трубопроводів та інших металевих конструкцій і споруд.


Прилад ВПП-К для вимірювання постійних і змінних електричних напруг та поляризаційного і омічного потенціалів призначений для контролю катодного захисту під час діагностичних обстежень підземних (підводних) металевих споруд (трубопроводів, кабелів та інших металевих конструкцій). ВПП-К споряджений модулем глобального позиціонування (GPS) і електронною пам’яттю для автоматичного запису вимірів потенціалів і координат.


Прилад МГП для безконтактного визначення місцезнаходження і вимірювань глибини залягання підземних трубопроводів (ПТ) та контактних вимірювань потенціалу катодного захисту під час регулярних діагностичних обстежень ПТ. МГП споряджений модулем глобального позиціонування і електронною пам’яттю для автоматичного запису вимірів глибини залягання ПТ, різниці потенціалів і координат.

Характеристики:


Прилад ВП-2:


Прилад ВПП-К:


Прилад МГП:

Переваги:

Портативний ВП-2 компактний, надійний, простий у вимірюванні потенціалів для контролю захисту від корозії підземних металевих споруд. Високотехнологічний прилад ВПП-К одночасно вимірює постійні і змінні напруги та поляризаційний і омічний потенціали за традиційних розміщень електродів та без використання переривачів чи компенсаторів струму для контролю параметрів катодного захисту підземних (підводних) металевих споруд, трубопроводів. Вмонтований модуль GPS і пам’ять суттєво полегшують опрацювання і документування вимірів. Комплексний (3 в 1) прилад МГП забезпечує пошук і визначення місця та вимірювання глибини залягання і потенціалу катодного захисту підземних трубопроводів (ПТ), що необхідно під час регулярних діагностичних обстежень ПТ. Результати з пам’яті переводимо у ПТ і документуємо у таблицях, графіках, на електронних картах. Новизна технічних рішень захищена патентами.

Контактна інформація:

Джала Роман Михайлович

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

(032) 263-35-33 dzhala.rm@gmail.com