ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Спеціальності


При ФМІ працює аспірантура з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з таких спеціальностей:


 № п/п 

 Код та найменування спеціальності 

 Номер, дата наказу МОН України щодо розширення освітньої діяльності 

1

113 Прикладна математика

№966; 11.08.2016 р.

2

132 Матеріалознавство

№966; 11.08.2016 р.

3

161 Хімічні технології та інженерія

№966; 11.08.2016 р.