ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Аспіранти / Докторанти

СПИСОК

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:
на 1 січня 2023 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання за державним замовленням

1

Сободош

Наталія

Йосипівна

1991

укр.

2013

01.11.

2022

31.10.

2026

Хімічна технологія та інженерія

161

д.т.н., ст.н.с,
С. А. Корній

2

Венгринюк

Олег

Ігорович

1998

укр.

2022

01.11.

2022

31.10.

2026

Прикладна математика

113

д.т.н, проф.,
О. І. Звірко

3

Сов'як

Іванна

Миколаївна

1998

укр.

2020

01.11.

2022

31.10.

2026

Прикладна математика

113

д.т.н, ст.н.с,
А. М. Сиротюк

Перший рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання за рахунок коштів фізичних осіб

1

Гураль

Тарас

Олегович

1997

укр.

2019

01.11.

2022

31.10.

2026

Хімічна технологія та інженерія

161

д.т.н., ст.н.с,
В. А. Винар

2

Любчак

Микола

Олегович

1992

укр.

2014

01.11.

2022

31.10.

2026

Прикладна математика

113

д.т.н,
І. Я. Долінська

3

Філіпов

Максим

Вадимович

1998

укр.

2021

01.11.

2022

31.10.

2026

Прикладна математика

113

д.т.н, проф.,
В. П. Силованюк

4

Соломаха

Роман

Миколайович

1974

укр.

1997

01.11.

2022

31.10.

2026

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с,
В. М. Учанін

5

Оприск

Володимир

Олександрович

1996

укр.

2019

01.11.

2022

31.10.

2026

Матеріалознавство

132

д.х.н, проф., чл.-кор. НАН України
І. Ю. Завалій

6

Рогів

Назарій

Васильович

1990

укр.

2011

01.11.

2022

31.10.

2026

Матеріалознавство

132

д.т.н, ст.н.с,
Р. М. Джала

Другий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання за державним замовленням

1

Влад

Христина

Ігорівна

1998

укр.

2021

01.11.

2021

31.10.

2025

Матеріалознавство

132

д.х.н, проф., чл.-кор. НАН України
І. Ю. Завалій

2

Цибайло

Іван

Олександрович

1997

укр.

2020

01.11.

2021

31.10.

2025

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с.,
Г. В. Кречковська

Третій рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання за державним замовленням

1

Максішко

Юлія

Ярославівна

1996

укр.

2020

01.11.

2020

31.10.

2024

Хімічна технологія та інженерія

161

д.т.н., ст.н.с.,
С. А. Корній

СПИСОК

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України, які перебувають в академічній відпустці
станом на 1 січня 2023 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Другий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання за державним замовленням

1

Гіряк

Роман

Степанович

1990

укр.

2012

01.11.

2021

31.10.

2025

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с,
А. М. Сиротюк

 

СПИСОК

докторантів, які проходять підготовку в докторантурі
Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
станом на 1 січня 2023 року

№№

пп

Прізвище, ім'я, по батькові докторанта

Рік народження, національність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Труш

Василь Степанович

1981, укр.

2004

2011

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.дослідник

01.09.

2021 р.

31.08.

2023 р.

132-
Матеріалознавство

д.т.н., проф.

І.М. Погрелюк

2

Чепіль

Ольга Ярославівна

1982, укр.

2005

-

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.дослідник

01.09.

2022 р.

31.08.

2024 р.

132-
Матеріалознавство

д.т.н., ст.н.с.
О. В. Гембара


Дата опублікування: 11.02.2023


СПИСОК

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2022 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Влад

Христина

Ігорівна

1998

укр.

2021

01.11.

2021

31.10.

2025

Матеріалознавство

132

д.х.н., проф., чл.- кор. НАН України,
І. Ю. Завалій

2

Гіряк

Роман

Степанович

1990

укр.

2012

01.11.

2021

31.10.

2025

Матеріалознавство

132

д.т.н, ст.н.с
А. М. Сиротюк

3

Цибайло

Іван

Олександрович

1997

укр.

2020

01.11.

2021

31.10.

2025

Матеріалознавство

132

д.т.н, ст.н.с
Г. В. Кречковська

Другий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Максішко

Юлія

Ярославівна

1996

укр.

2019

01.11.

2020

31.10.

2024

Хімічні технології та інженерія

161

д.т.н., ст.н.с.
С. А. Корній

Четвертий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Гембара

Назар

Тарасович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

2

Гриненко 

Михайло Васильович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., ст.н.с.,
Д. Б. Куриляк

3

Слєпко

Роман

Тарасович

1994

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., проф.,
І. М. Яворський

СПИСОК

докторантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2022 року

№№

пп

Прізвище, ім'я, по батькові докторанта

Рік народження, національність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Ткачук

Олег Володимирович

1982, укр.

2004

2006

ФМІ НАН України

к.т.н.

01.09.

2020 р.

31.08.

2022 р.

132

д.т.н., проф.

І.М. Погрелюк

2

Труш

Василь Степанович

1981,

укр.

2004

20011

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2019 р.

31.08.

2022 р.

132

Д.т.н., проф.
М. М. Студент


СПИСОК

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2021 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Максішко

Юлія

Ярославівна

1996

укр.

2019

01.11.

2020

31.10.

2024

Хімічні технології та інженерія

161

д.т.н., ст.н.с.
С. А. Корній

Третій рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Гембара

Назар

Тарасович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

2

Гриненко 

Михайло Васильович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., ст.н.с.,
Д. Б. Куриляк

3

Слєпко

Роман

Тарасович

1994

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., проф.,
І. М. Яворський

Четвертий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Сапужак

Ярослав Ігорович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., ст.н.с.
О. В. Гембара

2

Райтер

Орест Костянтинович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

3

Шефер

Марек Славомирович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с.
Д.В. Рудавський

4

Лозован

Віталій

Петрович

1995

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.ф.-м.н., проф. В. М. Юзевич

СПИСОК

докторантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2021 року

№№

пп

Прізвище, ім'я, по батькові докторанта

Рік народження, національність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

ВИНАР

Василь Андрійович

1979, укр.

2001

2004

ФМІ НАН України

к.т.н.

01.09.

2019 р.

31.08.

2020 р.

132

д.т.н., проф., чл-кор. НАН України,

М. С. Хома

2.

Ткачук

Олег Володимирович

1982,

укр.

2005

2008

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2019 р.

31.08.

2022 р.

132

Д.т.н., проф.
І. Н. Погрелюк


СПИСОК

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2020 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Другий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Гембара

Назар

Тарасович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

2

Гриненко 

Михайло Васильович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., ст.н.с.,
Д. Б. Куриляк

3

Слєпко

Роман

Тарасович

1994

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., проф.,
І. М. Яворський

Третій рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Сапужак

Ярослав Ігорович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., ст.н.с.
О. В. Гембара

2

Райтер

Орест Костянтинович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

3

Шефер

Марек Славомирович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с.
Д.В. Рудавський

4

Лозован

Віталій

Петрович

1995

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.ф.-м.н., проф. В. М. Юзевич

Четвертий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Мельник

Христина Романівна

1983

укр.

2005

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., проф.
І.М. Погрелюк

2

Кононюк

Олександр

Петрович

1993

укр.

2016

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с., пров.н.с.

І.І.Булик

СПИСОК

докторантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2020 року

№№

пп

Прізвище, ім'я, по батькові докторанта

Рік народження, національність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ІВАСЕНКО

Ірина Богданівна

1974,

укр.

1995

1998

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2018 р.

31.08.

2020 р.

132

Д.т.н., проф.
Р.А. Воробель

2

ВИНАР

Василь Андрійович

1979, укр.

2001

2004

ФМІ НАН України

к.т.н.

01.09.

2019 р.

31.08.

2020 р.

132

д.т.н., проф., чл-кор. НАН України,

М. С. Хома


СПИСОК

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2019 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Гембара

Назар

Тарасович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

2

Гриненко 

Михайло Васильович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., ст.н.с.,
Д. Б. Куриляк

3

Слєпко

Роман

Тарасович

1994

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., проф.,
І. М. Яворський

Другий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Сапужак

Ярослав Ігорович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., ст.н.с.
О. В. Гембара

2

Райтер

Орест Костянтинович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

3

Шефер

Марек Славомирович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с.
Д.В. Рудавський

4

Лозован

Віталій

Петрович

1995

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.ф.-м.н., проф. В. М. Юзевич

Третій рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

МЕЛЬНИК

Христина

Романівна

1983

укр.

2005

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., проф. І.М.Погрелюк

2

КОНОНЮК

Олександр

Петрович

1993

укр.

2016

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с., пров.н.с.

І.І.Булик

СПИСОК

докторантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2019 року

№№

пп

Прізвище, ім'я, по батькові докторанта

Рік народження, національність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

КОЛЕСНІКОВ

Валерій Олександрович

1976, укр.

1999

-

ФМІ НАН України

к.т.н.

01.09.

2017 р.

31.08.

2019 р.

132

д.т.н., проф.

О. І. Балицький

2.

ІВАСЕНКО

Ірина Богданівна

1974,

укр.

1995

1998

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2018 р.

31.08.

2020 р.

132

Д.т.н., проф.
Р.А. Воробель


СПИСОК

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2018 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Сапужак

Ярослав Ігорович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., ст.н.с.
О. В. Гембара

2

Райтер

Орест Костянтинович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

3

Шефер

Марек Славомирович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с.
Д.В. Рудавський

4

Лозован

Віталій

Петрович

1995

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.ф.-м.н., проф. В. М. Юзевич

Другий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

1

Мельник

Христина

Романівна

1983

укр.

2005

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., проф. І.М.Погрелюк

2

Кононюк

Олександр

Петрович

1993

укр.

2016

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с., пров.н.с.

І.І.Булик

3

Касперська

Людмила

Володимирівна

1991

укр.

2015

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., проф,

Б. П. Русин

Третій рік підготовки з відривом від виробництва

Очна форма навчання

1

Стасишин

Ігор

Вікторович

1992

укр.

2014

01.11.

2015

31.10.

2018

Діагностика матеріалів і конструкцій

05.02.10

д.т.н., ст.н.с. В.І. Вороняк

2

Дзерин

Оксана

Юріївна

1992

укр.

2015

01.11.

2015

31.10.

2018

Діагностика матеріалів і конструкцій

05.02.10

д.т.н., ст.н.с. Р.М. Юзефович

3

Лаврись

Сергій

Мирославович

1992

укр.

2014

01.11.

2015

31.10.

2018

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., проф., чл-кор. НАН України В. М. Федірко

4

Шляхетка

Христина

Сергіївна

1992

укр.

2014

01.11.

2015

31.10.

2018

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., проф., І. М. Погрелюк

5

Коблан

Ігор

Михайлович

1992

укр.

2015

01.11.

2015

31.10.

2018

Діагностика матеріалів і конструкцій

05.02.10

д.т.н., про.н.с. Є. П. Почапський

6

Погрелюк

Любомир

Володимирович

1990

укр.

2013

01.11.

2015

31.10.

2018

Інформаційні технології

05.13.06

д.т.н., проф. Б. П. Русин

7

Штойко

Іван

Павлович

1993

укр.

2015

01.11.

2015

31.10.

2018

Механіка деформівного твердого тіла

01.02.04

д.т.н., проф. Г. М. Никифорчин

без відриву від виробництва(б/в)

1

Сірак

Ярина

Ярославівна

1978

укр.

2002

01.11.

2015

31.10.

2018

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., ст.н.с. М. М. Студент

2

Задорожна

Христина

Романівна

1982

укр.

2004

01.11.

2017

30.06.

2019

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., ст.н.с. М. М. Студент

Четвертий рік підготовки
без відриву від виробництва(б/в)

1

Крет

Наталія

Володимирівна

1974

укр.

2012

01.11.

1999

31,10.

2018

Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

05.17.14

д.т.н., ст.н.с. О.Т. Цирульник

СПИСОК

докторантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2018 року

№№

пп

Прізвище, ім'я, по батькові докторанта

Рік народження, національність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Долінська

Ірина Ярославівна

1987, укр.

2009

-

ФМІ НАН України

к.ф-м.н., н.с.

01.09.

2015 р.

31.08.

2018 р.

05.02.10 - діагностика матеріалів
і конструкцій

д.т.н., проф., чл-кор. НАН України

В. Р. Скальський

2

Звірко

Ольга Іванівна

1977, укр.

2000

-

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2016 р.

31.08.

2018 р.

05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій

д.т.н., проф.

Г. М. Никифорчин

3

Колесніков

Валерій Олександрович

1976, укр.

1999

-

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2017 р.

31.08.

2019 р.

132 – Матеріалознавство

д.т.н., проф.

О. І. Балицький


СПИСОК

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2017 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік підготовки

Очна форма навчання

1

Мельник

Христина

Романівна

1983

укр.

2005

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., проф. І.М.Погрелюк

2

Кононюк

Олександр

Петрович

1993

укр.

2016

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с., пров.н.с.

І.І.Булик

3

Сімакович

Олександр

Геннадійович

1990

укр.

2012

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с

Є.П. Почапський

4

Касперська

Людмила

Володимирівна

1991

укр.

2015

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., проф,

Б. П. Русин

Другий рік підготовки
з відривом від виробництва(з/в)

1

Стасишин

Ігор

Вікторович

1992

укр.

2014

01.11.

2015

31.10.

2018

Діагностика матеріалів і конструкцій

05.02.10

д.т.н., ст.н.с. В.І. Вороняк

2

Дзерин

Оксана

Юріївна

1992

укр.

2015

01.11.

2015

31.10.

2018

Діагностика матеріалів і конструкцій

05.02.10

д.т.н., ст.н.с. Р.М. Юзефович

3

Лаврись

Сергій

Мирославович

1992

укр.

2014

01.11.

2015

31.10.

2018

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., проф., чл-кор. НАН України В. М. Федірко

4

Швачко

Христина

Сергіївна

1992

укр.

2014

01.11.

2015

31.10.

2018

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., проф., І. М. Погрелюк

5

Коблан

Ігор

Михайлович

1992

укр.

2015

01.11.

2015

31.10.

2018

Діагностика матеріалів і конструкцій

05.02.10

д.т.н., про.н.с. Є. П. Почапський

6

Погрелюк

Любомир

Володимирович

1990

укр.

2013

01.11.

2015

31.10.

2018

Інформаційні технології

05.13.06

д.т.н., проф. Б. П. Русин

7

Штойко

Іван

Павлович

1993

укр.

2015

01.11.

2015

31.10.

2018

Механіка деформівного твердого тіла

01.02.04

д.т.н., проф. Г. М. Никифорчин

без відриву від виробництва(б/в)

8

Сірак

Ярина

Ярославівна

1978

укр.

2002

01.11.

2015

31.10.

2018

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., ст.н.с. М. М. Студент

Третій рік підготовки
з відривом від виробництва(з/в)

1

Рудак

Мар'ян

Олегович

1991

укр.

2013

01.11.

2015

31.10.

2017

Діагностика матеріалів і конструкцій

05.02.10

д.т.н., ст.н.с. Є. П. Почапський

2

Канюк

Юрій

Ігорович

1992

укр.

2014

01.11.

2014

31.10.

2017

Діагностика матеріалів і конструкцій

05.02.10

д.т.н., ст.н.с. Д. В. Рудавський

3

Грабовська

Наталія

Романівна

1987

укр.

2008

01.11.

2014

31.10.

2017

Інформаційні технології

05.13.06

д.т.н., проф. Б. П. Русин

4

Дацко

Богдан

Миколайович

1990

укр.

2012

01.11.

2014

31.10.

2017

Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

05.17.14

д.т.н., ст.н.с. М. С. Хома

5

Чорненький

Андрій

Борисович

1991

укр.

2013

01.11.

2014

31.10.

2017

Механіка деформівного твердого тіла

01.02.04

д.ф-м.н., проф. М. П. Саврук

6

Максимів

Ольга

Володимирівна

1983

укр.

2005

01.11.

2015

31.10.

2017

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., проф. Г. М. Никифорчин

без відриву від виробництва(б/в)

7

Крет

Наталія

Володимирівна

1974

укр.

2012

01.11.

1999

31,10.

2018

Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

05.17.14

д.т.н., ст.н.с. О.Т. Цирульник

Четвертий рік підготовки
без відриву від виробництва(б/в)

1

Головей

Світлана

Анатоліївна

1990

укр.

2013

01.11.

2013

31.10.

2017

Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

05.17.14

д.т.н., проф. М. С. Хома

СПИСОК

докторантів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України станом:

на 1 січня 2017 року

№№

пп

Прізвище, ім'я, по батькові докторанта

Рік народження, національність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Дем'янишин

Наталія Михайлівна

1963, укр.

1987

-

ФМІ НАН України

к.т.н., н.с.

01.09.

2014 р.

31.08.

2017 р.

Пружнооптичні властивості низькосиметричних матеріалів,
05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій

д.ф-.м.н., проф.
Мицик Б.Г.

2

Долінська

Ірина Ярославівна

1987, укр.

2009

-

ФМІ НАН України

к.ф-м.н., н.с.

01.09.

2015 р.

31.08.

2018 р.

Діагностування руйнування матеріалів і визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій за повзучості
05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій

д.т.н., проф., чл-кор. НАН України

В. Р. Скальський

3

Звірко

Ольга Іванівна

1977, укр.

2000

-

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2016 р.

31.08.

2018 р.

05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій

д.т.н., проф.

Г. М. Никифорчин