ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

ПоложенняАкадемічна доброчесність. Інформаційний бюлетень. Стратегія розвитку та перспективні напрями наукової діяльності Типове положення про випускові кафедри Положення про організацію освітньо-наукового процесу Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин Положення про академічну мобільність аспірантів ФМІ Положення про порядок вільного вибору вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні Положення про організацію роботи з питань охорони праці Положення про комісію по роботі з науковою молоддю ФМІ Порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Положення - РМНСА ФМІ Положення про комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти Положення про порядок відрахування з аспірантури