ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

ПоложенняАкадемічна доброчесність. Інформаційний бюлетень. Стратегія розвитку та перспективні напрями наукової діяльності Положення про організацію освітньо-наукового процесу Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин Положення про академічну мобільність аспірантів ФМІ Положення про комісію по роботі з науковою молоддю ФМІ Положення про порядок вільного вибору вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні Положення про науково-педагогічну практику здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні Порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Положення - РМНСА ФМІ Положення про порядок прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою Положення про комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти Положення про порядок відрахування з аспірантури Положення про моніторинг якості виконання освітньо-наукової програми Положення з питань врегулювання конфліктних ситуацій