Page 6 - Microsoft Word - Дисертація_Винар_end
P. 6

6

          катодної    поляризації    внаслідок    наводнювання      спостерігається

          пластифікація приконтактних ділянок, яка проявляється у виході на

          поверхню смуг ковзання, та, незважаючи на гальмування анодного

          розчинення, зростання втрат матеріалу.

              Виявлено, що механізми трибокорозії технічно чистих металів

          (алюміній, мідь, залізо, нікель, ніобій, цирконій, титан) за водневої

          деполяризації    визначають    властивості    вторинних    структури,    які

          формуються під час фрикційної взаємодії за впливу водню. Вперше

          зафіксовано, що за абсорбції-десорбції водню у поверхневих шарах армко-

          заліза відбувається кристалографічна переорієнтація субзерен, а також

          змінюється розподіл максимальних внутрішніх напружень.

              Показано, що за сумісної дії наводнювання та тертя

          пришвидшуються дифузійні процеси в аморфній нікель-фосфорній


          структурі покриття, що сприяє утворенню у поверхневих шарах
          зміцнювальної фази Ni 3P, яка підвищує його зносотривкість. Встановлено,


          що негативний вплив водневого чинника за трибокорозії проявляється у
          більшій мірі зі збільшенням твердості термооброблених нікелевих


          електрохімічних композиційних покриттів cистеми Ni−B, що пов’язано зі

          зменшенням когезійної міцності між структурними складовими покриття

          внаслідок дії водню.

              Виявлено, що хромати, які є ефективними інгібіторами корозії,

          пришвидшують трибокорозію сплаву Д16Т внаслідок формування крихких

          вторинних структур. Натомість, фосфати цинку підвищують стійкість

          алюмінієвого сплаву до корозійно-механічного зношування внаслідок

          формування зносотривких вторинних структур, що утворюються під дією

          механічного та електрохімічного чинників.

              Встановлено, що на відміну від класичної трибології, під час

          трибокорозійних процесів знижується коефіцієнт тертя за інтенсифікації

          зношування, внаслідок зміни властивостей поверхні під дією водневого і

          корозійного чинників та формування вторинних структур.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11