Page 2 - Microsoft Word - Дисертація_Винар_end
P. 2

2

                             АНОТАЦІЯ

             Винар В.А. «Наукові основи фрикційної взаємодії металів під дією

         корозійних та водневих факторів». – Кваліфікаційна наукова праця на

         правах рукопису.

             Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за

         спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. –

         Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів, 2020.             У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-практичну

         проблему встановлення механізмів фрикційної взаємодії контактних

         поверхонь за дії корозійного та водневого чинників, розв’язання якої

         розширює розуміння механізмів трибокорозії, що дає можливість науково-

         обгрунтованого підходу до вибору методів підвищення роботоздатності

         трибопар.

             Вдосконалено методику вимірювання електродного потенціалу в

         дослідженнях трибокорозії з використанням капілярного зонда, що

         дозволило більш точно оцінити електродний потенціал різних ділянок

         поверхонь тертя з одночасним аналізом недеформованої поверхні.

             Встановлено емпіричну залежність між шириною доріжки тертя при

         трибокорозії та струмом поляризації при потенціалі корозії, що дозволяє в

         процесі досліджень оцінювати ступінь зносу поверхонь, що пасивують.

             Показано,    що   за   співвідношеннями      потенціалу    корозії,

         трибопотенціалу     та  потенціалу    свіжообновленої     поверхні    можна

         встановлювати механізми руйнування пасивних матеріалів та швидкість

         утворення та руйнування вторинних структур в зоні тертя, зокрема для

         сплаву Д16T.

             Виявлено двозначний вплив катодної поляризації на трибокорозію

         сплаву Д16T і сталі 08Х18Н10Т: зменшення швидкості корозії та

         гальмування руйнувань, при потенціалах нижче потенціалу свіжо оновленої

         поверхні та збільшення корозійно-механічного зносу за водневої
   1   2   3   4   5   6   7