Page 1 - Microsoft Word - Дисертація_Винар_end
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
              ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА                                          Кваліфікаційна наукова


                                        праця на правах рукопису
                      ВИНАР ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ                                      УДК 620.194.3:620.178.162.42

                            ДИСЕРТАЦІЯ

                          НАУКОВІ ОСНОВИ


                    ФРИКЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕТАЛІВ
               ЗА ДІЇ КОРОЗІЙНОГО ТА ВОДНЕВОГО ЧИННИКІВ                05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії


                           05 – Технічні науки


             Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук         Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

         результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні джерела

                          В.А. Винар         Науковий консультант – Хома Мирослав Степанович, член-кореспондент

         НАН України, доктор технічних наук, професор                             Львів – 2020
   1   2   3   4   5   6