Page 4 - Microsoft Word - Дисертація_Винар_end
P. 4

4

             Встановлено, що гальванічні композитні покриття Ni-P та Ni-B після

         термічної обробки зменшують знос сталі 17Mn1Si у 2-5 разів у

         наводнювальному середовищі та знос алюмінієвого сплаву Д16T у хлорид-

         містить середовищі в ~ 7 разів. Вперше показано, що сумісна дія

         наводнювання та тертя прискорює дифузійні процеси в аморфному нікель-

         фосфорному покритті, що сприяє утворенню зміцнюючої фази Ni 3P у

         поверхневих шарах, що підвищує його зносостійкість.

             Показано, що висока корозійна тривкість поверхні, зокрема

         наплавлених шарів плазмопорошковим методом, в стаціонарних умовах не

         завжди визначає їх опір руйнуванню за умов корозійно-механічного

         зношування. Для наплавлених покриттів на основі заліза, нікелю та заліза-

         нікелю у корозивних середовищах зі зростанням рН підвищується корозійна

         тривкість, однак знижується опір трибокорозії, який визначається природою


         вторинних структур.
             Встановлено, що додавання до композиту ВН20 графіту (2-4%), з


         метою підвищення триботехнічних характеристик за сухого тертя, знижує
         його опір корозії та трибокорозії. Виявлено зниження швидкості корозії та


         інтенсивності корозійно-механічного зношування у 3% розчині NaCl

         легування нікелевої матриці карбідами  хрому (1%Сr 3C 2). Показано, що зі

         зростанням рН розчину від 2,5 до 9,9 корозійна тривкість сплавів системи

         WC-Ni зростає, а також підвищується опір трибокорозії.

             Показано, що хромати, які є ефективними інгібіторами корозії,

         прискорюють трибокорозію алюмінієвого сплаву на ~ 40% за рахунок

         утворення конверсійних плівок. Натомість фосфати цинку підвищують опір

         трибокорозії алюмінієвого сплаву Д16T на ~ 30% завдяки утворенню

         пластичних вторинних структур. Швидкість утворення цих структур

         залежить від механічних та електрохімічних факторів.

             Встановлено, що додавання наночастинок срібла та фосфату до водних

         середовищ та мастильних матеріалів підвищує опір трибокорозії пар тертя

         сталь 20 - сталь ШХ15 на ~ 35%. Запропоновано склад мастильних матеріалів
   1   2   3   4   5   6   7   8   9