Page 3 - Microsoft Word - Дисертація_Винар_end
P. 3

3

         деполяризації. Анодна поляризація посилює утворення вторинних структур і

         збільшує знос. Коефіцієнт тертя зменшується незначно. Вперше було

         показано, що фрикційна взаємодія при анодній поляризації ініціює зсув

         потенціалів піттингу сплаву 08H18H10T у бік потенціалу корозії.

             Встановлено, що параметри тонкої кристалічної структури, фазовий

         склад та мікромеханічні властивості поверхневих шарів металів змінюються

         внаслідок електролітичного наводнювання, що визначає їх трибокорозійну

         поведінку та механізми зносу:

             Показано, що концентрація залишкового водню в поверхневому шарі

         армко-заліза зростає від 3 до 16 ppm із збільшенням густини струму від 0,5 до

              2
         2 А / дм . Це викликає крихкість і руйнування поверхні тертя за механізмом
         диспергування. Тому в умовах сухого тертя знос попередньо наводненого

         заліза зростає на 40… 60%, а у разі тертя з одночасним наводнюванням - на


         10%.
             Наводнювання алюмінію та міді не спричиняє суттєвої зміни їх


         триботехнічних характеристик. Мідь та алюміній характеризуються
         окислювальним зносом, нечутливим до водню.


             Титан взаємодіючи з воднем і утворює крихкі гідридні фази, які

         знижують зносостійкість металу,  як після наводнювання, так і в процесі.

         Сила тертя під час випробувань на подряпини зменшується в ~ 3 рази, а

         втрати матеріалу збільшуються на 30-50%.

             Наводнювання ніобію до концентрації більше 10 ат. % призводить до

         зміцнення поверхневого шару і, відповідно, збільшення його зносостійкості в

         ~ 4 рази за умов сухого тертя. При фрикційній взаємодії з одночасним

         наводнюванням інтенсивність руйнування зростає внаслідок утворення і

         руйнування зміцненого шару.

             Наводнювання цирконію до концентрації ~ 5 ат. % зменшує свою

         зносостійкість на 20… .40%. У присутності водню в поверхневих шарах

         утворюється гідридна фаза, яка служить твердою мастилом і підвищує

         зносостійкість цирконію як після, так і під час процесу гідрування.
   1   2   3   4   5   6   7   8