Page 5 - Microsoft Word - Дисертація_Винар_end
P. 5

5

         з додаванням наночастинок, який використовується у вузлах бурових доліт і

         зменшує їх знос.

             Результати роботи впроваджені на підприємствах України, зокрема на

         ППП «Конотопський арматурний завод», ТОВ «Універсальне бурове

         обладнання» та державне науково-виробниче підприємство «Алкон-

         Твердосплав».                      Наукова новизна отриманих результатів.

             Розвинуто наукові основи трибокорозії сталей, сплавів та чистих

         металів, що враховують їх наводнювання в процесі корозії і показано підходи

         до вибору методів підвищення опірності зношуванню.

              Розроблено та науково обгрунтовано новий метод оцінювання

          швидкості утворення і руйнування вторинних структур в умовах


          трибокорозії та прогнозування механізмів руйнування металів, який
          ґрунтується на співставленні потенціалів корозії, трибокорозії та


          свіжооновленовленої поверхні. Вперше встановлено емпіричний зв’язок
          між втратою маси сплаву Д16Т та струмом поляризації за потенціалу корозії


          під час корозійно-механічноого зношування, що покладено в основу методу

          оперативного визначення ступеня пошкодження металів, що пасивуються,

          при трибокорозії.

                В роботі вперше:

              Встановлено, що катодна поляризація, залежно від величини,

          двозначно впливає на руйнування сплаву Д16Т за трибокорозії: за

          поляризації в межах потенціалів корозії і свіжооновленої поверхні

          гальмується корозія та корозійно-механічне зношування, зі зміщенням

          потенціалу у від’ємніший бік − інтенсифікуються трибокорозійні процеси

          через приповерхневе підлужнення середовища внаслідок водневої

          деполяризації.

              Показано, що фрикційна взаємодія за анодної поляризації сприяє

          зростанню схильності сталі 08Х18Н10Т до пітингоутворення та зносу. За
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10