Page 9 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 9

7

          Вплив ЗОР на трибологічні характеристики сталі досліджували на машині
      тертя СМТ-1 за методикою, яка розроблена у ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України.
      Для досліджень змащувальних властивостей ЗОР (рис. 1) та різання високоміцних
      сталей (рис. 2) виготовили спеціальне універсальне кріплення контртіла (колодки)
      та мікрорізця.

                               Рис. 1. Схема випробувань
                               змащувальної здатності ЗОР:
                               а) 1 – дослідний зразок;
                                 2 – колодка; 3 – ємність;
                                 4 – система подачі рідини);

                               b) – колодка зі сталі Р6М5.

          ЗОР подавали самопливом. Змащувальну здатність ЗОР оцінювали за
      максимального навантаженням, за якого спостерігалось руйнування плівки ЗОР та
      видалення її з зони контакту.
          Для оцінки ефективності ЗОР при різанні дослідних дискових зразків сталі
      12Х18АГ18Ш (рис. 2b) у кріплення встановлювали мікрорізець, виготовлений зі
      сплаву ВК-8 (рис. 2с).

                                     Рис. 2. Схема різання
                                     а) 1 – дослідний зразок;

                                      2 – мікрорізець;
                                     b), с) – розміри зразка
                                        та мікрорізця.


          Ефективність ЗОР при свердлінні високоміцних сталей оцінювали шляхом
      встановлення залежності часу стійкості різального інструмента від швидкості
      свердління. Досліджували стійкість інструмента в діапазоні від 0,3 до 30 хв. та
      швидкості різання від 6,0 до 20,0 м/хв. Опрацьованими інструментами були свердла
      зі швидкоріжучої сталі Р6М5К5, легованої 5% кобальту (HSS COBALT DIN 338
      фірми IRVIN, Німеччина).
          Хімічний склад поверхневих шарів обробленої сталі визначали методом
      скануючої ОЖЕ-спектроскопії на Оже-спектрометрі AES-2000 лабораторії LAS-
      2000 Riber, Франція. Аналізатором ONH-836 здійснили кількісний аналіз елементів
      (Нітроген, Оксиген, Гідроген) у зразках стружки сталі 38ХН3МФА масою ≈ 400 мг,
      які попередньо промивали ацетоном в апараті ультразвукової очистки.
          Для визначення екологічної безпеки ЗОР розраховували санітарно-
      токсикологічний прогноз їх складників. Для екологічної і санітарно-гігієнічної
      оцінки нових композицій використовували показники: ГДК (гранично допустимі
      концентрації) хімічних речовин у повітрі робочої зони; в атмосферному повітрі
      населеного пункту; у воді і для водойм; у ґрунті. За відсутності довідкових даних
      ГДК розраховували відповідні ОБРВ (орієнтовно безпечні рівні впливу).
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14