Page 10 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 10

8

          У третьому розділі описана стадійність синтезу ЗОР підвищеної
      протикорозійної дії модифікацією рослинної олії амінами ТЕА та МЕА,
      представлені дані досліджень їх фізико-хімічних характеристик, наведено
      результати термічної стійкості ЗОР. Комплексний емульгатор-інгібітор, який
      містить атоми Нітрогену, отримано двома способами. Перший – переетерифікація
      тригліцеридів соняшникової (ріпакової) олії ТЕА. У реактор за перемішування
      завантажували вихідні продукти: олію, ТЕА та свіжоприготований розчин КОН та
                                збільшували температуру суміші до 90-
                               125ºС. При цьому утворюються естери,
                               наявність яких підтверджено спектро-
                               метричним аналізом (рис. 3).
                               Другий спосіб – амінування соняшникової
                               (ріпакової) олії МЕА. У реактор зі
                                                        о
                               зворотнім холодильником до нагрітої 60 С
                                соняшникової (ріпакової) олії додавали
       Рис. 3 ІЧ-спектр моноестеру олеїнової безводний         МЕА,    щоб   виключити
             кислоти і ТЕА            можливість гідролізу олії.
      Реакція приєднання МЕА до молекули тригліцериду відбувається, очевидно, з
      утворенням органічного аміну формули:
                               За перемішування реакційна суміш швидко
                            набуває властивостей істинного розчину, про що
                            свідчить звуження світлового конуса до

                            залишкової опалесценції (ефект Тіндаля). В обох
                            способах у реакційну суміш за перемішування
                            вводили неонол та додатково соняшникову
                            (ріпакову) олію, як основу концентрату.
          Приготування     робочої   ЗОР   здійснювали    механічним    змішуванням
      концентрату з водою. У зоні механічної обробки між оброблюваною сталлю та
      інструментом виникає висока температура, яка спричинює термічний розпад ЗОР.
      Результати термічних досліджень представлені на рис. 4.


                              а)                      б)                             в)

          Рис. 4. Термограми зразків ЗОР а) ЗОРс, б) ЗОРр, в) ЗОРн та результати
      дослідження термічної стійкості зразків ЗОР.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15