Page 7 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 7

5

          У першому розділі наведено результати аналізу науково-технічної літератури
      присвяченої інгібіторам корозії, які традиційно використовують при виробництві та
      експлуатації ЗОР. Проаналізовано та узагальнено літературні дані використання ЗОР
      для процесів механічної обробки високоміцних сталей. Проаналізовано результати
      наукових досліджень впливу рослинної сировини на захист та механічну обробку
      сталей. Зроблено оцінку використання у промисловості ефективних екологічно
      безпечних ЗОР на основі рослинної сировини. З’ясовано, що ЗОР на основі
      рослинної сировини є ефективні та безпечні з екологічної точки зору. Визначено
      основні напрямки досліджень.
          У другому розділі наведено характеристику об’єктів досліджень та висвітлено
      основні методичні аспекти дисертаційної роботи. Охарактеризовано досліджувані
      зразки нових ЗОР на основі соняшникової (ЗОРс), ріпакової (ЗОРр) олій та нафтової
      оливи (ЗОРн) – ЕТ-2У (ТУ У 00152365.133 - 2001), їх концентрати та модифікатори
      олій  (триетаноламін (ТЕА) та моноетаноламін (МЕА)). Модифікацію рослинних
      олій (табл. 1) здійснювали переетерифікацією соняшникової (ріпакової) олії ТЕА за
      наявності калію гідроксиду.

         Таблиця 1. Жирні кислоти, які входять до складу тригліцеридів рослинних олій


                                Вміст, % мас.

                  Пальмітинова  С 16Н 32О 2  Стеаринова  С 18Н 36О 2   Арахинова   С 19Н 40О 2  Бегенова     С 21Н 44О 2  Олеїнова    С 18Н 34О 2  Лінолева    С 18Н 30О 2  Ліноленова  С 15Н 32О 2  Ейкозенова  С 20Н 38О 2  Ерукова     С 22Н 42О 2
         ОЛІЯ                                0,6-  15,0-  13,0-   7,0-   8,0-  40,0-
      Ріпакова      1,0-3,0 0,2-3,0     -
                                2,5   32,0   25,0   10,0   15,0   54,0
                            0,7-      25,0-  55,0-
      Соняшникова  3,5-6,4 3,5-6,4            -             -    -    -
                            0,9       35,0   72,0

          У результаті реакції отримано суміш естерів жирних кислот з ТЕА та калієвих
      мил. Стадії переетерифікації тригліцеридів олії ТЕА: 1) омилення тригліцеридів олії
      КОН; 2) гідроліз і омилення тригліцеридів олії ТЕА; 3) алкоголіз тригліцеридів олії
      ТЕА за наявності метилового спирту в їх масовому співвідношенні 4:1,5:1 за 95 –
         о
      125 С.
          Реакцію амінування соняшникової (ріпакової) олії проводили безводним МЕА
      за співвідношення олія: МЕА (1:0,5). Реакція відбувається за подвійними зв’язками.
      Через 5 год. pH середовища знижується від лужного (12) до нейтрального (7).
      Утворення вторинного аміну підтверджували якісною реакцією з натрію нітропру-
      сидом за наявності альдегіду оцтової кислоти.
          Композиції концентратів ЗОР отримували, змішуючи продукти модифікації
      олій з поступовим введенням неіоногенної поверхнево-активної речовини (ПАР) -
      неонолу в основу з соняшникової (ріпакової) олії.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12