Page 3 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 3

1

                  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

          Актуальність теми. Розвиток сучасних технологій машинобудування
      потребує використання нових змащувально-охолоджуючих рідин (ЗОР), які не лише
      покращують механічну обробку високоміцних сталей, але й проявляють підвищені
      протикорозійні властивості. Поряд з тим на сучасному етапі необхідно враховувати і
      нові вимоги до екологічної безпеки ЗОР при їх виробництві, використанні та
      утилізації. Вирішення цих вимог може бути досягнуто шляхом застосування для
      синтезу ЗОР рослинних олій соняшника та ріпака, за об’ємами виробництва яких
      Україна посідає провідне місце у світі. Заміна нафтових олив у ЗОР на рослинні олії
      дасть можливість суттєво знизити забруднення довкілля внаслідок їх швидкої
      біодеградації.
          Роботи в цьому напрямі проводяться в наукових центрах та університетах
      США (Міннесота), Південної Кореї (Сеул), Малайзії, Індії, Туреччини, Польщі,
      Угорщини. Провідні дослідники ЗОР (A. Clarens, A. Lotierzo, M. Raicpol, J.-S. Kim,
      Z. Gronostajski, B. Ozcelik, M.A. Maleque, D.R. Kodali, M. Abdullach Dar, M.Kenneth
      та ін.) для своїх розробок використовують: ріпакову, гірчичну, пальмову, кокосову,
      рицинову та інші олії. В Україні приділено недостатньо уваги цій важливій та
      актуальній проблемі. Основні дослідження рослинних олій як основ для
      технологічних середовищ та вивчення впливу продуктів перероблення рослинної
      сировини на захист сталей зосереджені в ІБОНХ НАН України, університетах:
      Політехнічному, Авіаційному м. Київ, ім. В. Стефаника м. Івано-Франківськ,

      Поділля м. Хмельницький, Технологічному та Педагогічному м. Чернігів (Г.С. Поп,
      О.Е. Чигиринець, С.В. Бойченко, Г.О. Сіренко, В.І. Кириченко, О.І. Сиза, І.М.
      Курмакова та ін.). ПАТ «Завод ТОС “Барва” (м. Івано-Франківськ) синтезує
      емульгатори на рослинній основі, а на ТОВ “Баркор-ойл” (м. Київ) освоїли
      виробництво напівсинтетичних ЗОР з використанням ріпакової олії.
          Сучасні високолеговані сталі та сплави завдяки поєднанню високої міцності,
      пластичності та схильності до наклепу і з низькою теплопровідністю відносяться до
      важкооброблюваних. Їх оброблюваність складає 0,4…0,6 раза порівняно з
      оброблюваністю нержавної сталі Х18Н9Т та 0,2…0,3 – зі сталлю 45. Основними
      присадками у ЗОР є Хлор- і Сульфурвмісні сполуки, які мають шкідливий вплив на
      здоров`я людей, погіршують корозійний стан станочного парку та екологію.
      Найбільш раціональним при механічній обробці сталей є використання водних ЗОР.
      Перевагами водних ЗОР є краща, ніж в оливних охолоджувальна здатність, відносно
      низька вартість, пожежобезпечність, менша токсичність, однак висока корозійна
      активність.
          Тому розроблення корозійно низькоактивних, екологічно безпечних водних
      ЗОР є важливою актуальною задачею у забезпеченні надійного протикорозійного
      захисту оброблюваних деталей та обладнання не лише в процесі роботи, але й у
      міжопераційний період за одночасного зниження температури та енергосилових
      параметрів обробки і зношування різального інструменту, покращення умов праці
      персоналу та екології довкілля.
          Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
      виконана у рамках відомчого замовлення НАН України - НДР 20-347 “Розроблення
   1   2   3   4   5   6   7   8