Page 10 - dysertaciyahembara
P. 10

4. O.V. Hembara, O.Ya. Chepil and N.T. Hembara Influence of the parameters

           of discretization on the accuracy of numerical solution of the three-

           dimensional problem of hydrogen diffusion. Materials science. 2016. 52, №

           2. P. 280–286. (Scopus, WoS).

         5. Андрейків О.Є., Гембара Н.Т. Моделювання впливу водню на пластичне

           деформування металів. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2021. № 6.

           С. 23–29.

         6. Андрейків О.Є., Гембара Н.Т. Математична модель визначення концен-

           трації водню, за якої відбувається зміна механізму деформування. Мате-

           матичні методи та фізико-механічні поля. 2019. 62, № 3. С. 19–25.            Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації


         7. Mathematical Modeling of Aging Processes of Pipeline Materials and

           Estimation of their Residual Lifetime / Oleksandr Andreykiv, Iryna Dolinska,

           Nazar Hembara, Orest Svirchevskyi, Miroslav Kopnický, Zuzana Budayová.

           Published in: 2022 12th International Conference on Advanced Computer

           Information     Technologies      (ACIT), 26–28 September 2022 IEEE,

           Ruzomberok, Slovakia. Р. 80–83.

         8. Hembara N. Possibilities of using the plasticizing effect of hydrogen.

           Materials Science and Surface Engineering (MSSE-2021) Proceedings. 2021.

           P. 120–123.

         9. Гембара О., Чепіль О., Гембара Н., Гриненко М. Математичне моделю-

           вання впливу експлуатаційних чинників на довговічність теплообмінних

           труб парагенератора. 15-й Міжнародний симпозіум українських

           інженерів-механіків у Львові: матеріали симпозіуму. Львів, 20–21 травня

           2021 р. 2021. С. 27–29.

         10. Сапужак Ярослав, Гембара Назар, Гриненко Михайло Моделювання

           нагромадження пошкодження в металі за енергетичним підходом.

           Конференція молодих учених «Підстригачівські читання –2020», м.

           Львів,        26-28        травня        2020.        2 с.                                                     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15