Page 11 - dysertaciyahembara
P. 11

http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2020/abstracts/Hrynen-ko.pdf

         11. Андрейків О., Гембара Н. Моделювання впливу границь зерен на дифузії

           водню. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук.

           праць 10-ї Міжнародної наукової конференції / за заг. ред. Р.М. Кушніра та

           Г.С. Кіта. Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.

           Я.С. Підстригача НАН України, 2019. Вип. 5. С. 17–19.

         12. Сапужак Я.І., Гембара Н.Т. Оцінка впливу водню на нагромадження

           пошкодження в металі за повзучості. Конференція молодих науковців і

           спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН

           України: XXVI відкрита наук.-техн. конф., 25–27 вересня 2019 р.:

           матеріали. Львів, ФМІ, 2019. С. 41–42.

         13. Гембара О.В., Сапужак Я.І., Гембара Н.Т. Методика продовження терміну

           експлуатації обладнання АЕС України з урахуванням впливу водню //

           Проблеми сучасної ядерної енергетики. Тези доп. ХΙV міжнар. наук.-техн.

           конф. молодих вчених та фахівців: 14–16 лист. 2018: Харків, вид. ХНУ, 2018.

           С. 27.
            Наукові праці, які додатково відображають наукові результати

                             дисертації


         14. А.с. № 107646 Комп’ютерна програма «Програма розрахунку концентрації

           водню в об’ємних елементах конструкцій за дії силових навантажень»

           (“DIFEUS 3D”) / О.Я. Чепіль, О.В. Гембара, Н.Т. Гембара, М.В. Гриненко.

           Зареєстровано 30.08.2021.


                                                     11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16