Page 12 - dysertaciyahembara
P. 12

ЗМІСТ         АНОТАЦІЯ ......................................................................................................... 2
         ЗМІСТ ................................................................................................................ 12         ТАБЛИЦЯ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ....................................................... 15         ВСТУП ............................................................................................................... 17
         РОЗДІЛ 1. ДВОЇСТІСТЬ ДІЇ ВОДНЮ НА МЕХАНІЧНУ ПОВЕДІНКУ
         СТАЛЕЙ ............................................................................................................ 22         1.1. Критичний огляд сучасних підходів до експериментального та

         обчислювального моделювання механізмів водневої деградації у сталі

          ............................................................................................................................. 22         1.2. Двоїста дія та взаємодія механізмів водневої деградації у сталі .... 29

          1.2.1. Концепція HELP + HEDE…. ............................................................. 39

          1.2.2. HELP опосередкована модель HEDE……………………………...40

          1.2.3. Синергія підсиленої воднем пластичності та декогезії (модель

          HELP + HEDE). ............................................................................................. 41


         1.3. Теоретичні моделі HELP + HEDE ......................................................... 41         1.4. Модель HELP + HEDE - експериментальне підтвердження ........... 44


         1.5. Висновки, постановка та обґрунтування задач дослідження ......... 56         РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЇ ВОДНЮ В


         КУСКОВО-НЕОДНОРІДНОМУ ТІЛІ........................................................ 58


         2.1. Аналіз досліджень і публікацій ............................................................. 59


         2.2. Класична модель зернограничної дифузії водню. Модель Фішера 62
                                                     12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17