Page 15 - dysertaciyahembara
P. 15

ТАБЛИЦЯ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

          ВД       воднева деградація

          НДС      напружено-деформований стан

          КІН      коефіцієнт інтенсивності напружень

          ТЕМ      трансмісійна електронна мікроскопія

          ETEM      просвічуюча електронна мікроскопія середовища

          АFМ      атомно-силова мікроскопія

          FIB      мікроскоп із сфокусованим іонним пучком

          TDS      аналіз методом термодесорбційної спектроскопії

          σb       міцність на розрив

          σT       межа текучості

          HEDE      механізм водневої декогезії


          HID      декогезія, індукована воднем
          HELP      спричинена воднем підвищена локальна пластичність


          HESIV     спричинена воднем деформація, індукована вакансіями
          AIDE      емісія дислокацій, індукована адсорбцією


          СН(0)     початкова концентрація водню
          KCVTOT     ударна в’язкість матеріалу


          CH(Critical)  критична концентрація водню
          δ       ширина границі зерна


          Dg       коефіцієнт дифузії водню в об’ємі зерна
          
          J       густина дифузійного потоку водню
           H
          D       коефіцієнт дифузії водню в металі

          ks       коефіцієнт розчинності водню в металі

          R       універсальна газова постійна

          T       абсолютна температура

          VH       парціальний молярний об'єм водню в металі

          h       гідростатична компонента тензора напружень в металі                                                     15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20